Samstyringsstruktur

KS fremmer kommunesektorens interesser på digitaliseringsområdet og sørger for at nasjonale strategier og løsninger, lover og regler tilpasses kommunesektorens behov. Behovene defineres av kommuner og fylkeskommuner gjennom samstyringsorganer.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Les flere artikler

Mer om digitalisering

KONTAKT