Til hovedinnhold

Samstyringsstruktur

KS fremmer kommunesektorens interesser på digitaliseringsområdet og sørger for at nasjonale strategier og løsninger, lover og regler tilpasses kommunesektorens behov. Behovene defineres av kommuner og fylkeskommuner gjennom samstyringsorganer.

Artikler

Foto: Bly

Samstyringsstrukturen for digitaliseringsområdet

KS har i samarbeid med medlemmene etablert en rekke råd og utvalg som skal bidra til koordinering og samordning på digitaliseringsområdet i sektoren. Den strategiske samordningen foregår i dag gjennom det som kalles samstyringsstruktur for digitalisering.

Foto: Hege Pedersen/KS

KommIT-rådet

KommIT-rådet er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi. Rådet skal bidra til utvikling av felles løsninger og ivareta kommunesektorens interesser.

Foto: Shutterstock

Digitaliseringsutvalget

Digitaliseringsutvalget er et saksforberedende organ som blant annet skal løfte relevante tema av strategisk betydning til KommIT-rådet.

Foto: Mostphotos

Fag- og prioriteringsutvalg

KS har i løpet av 2022 etablert en rekke fag- og prioriteringsutvalg på digitaliseringsområdet. Målet er å oppnå en tett og løpende dialog på tjenestenivå for å identifisere felles behov og bedre kunne prioritere mellom dem.

Foto: Illustrasjon: Bly

Fagrådet for informasjonssikkerhet og personvern

For å gi KS faglige råd innen informasjonssikkerhet og personvern, er det etablert et eget fagråd med eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådet deltar i prosessen med å kvalitetssikre nye felles prosjekter for kommunal sektor.

Foto: Shutterstock

Fagråd for virksomhetsarkitektur

For å gi KS faglige råd innen virksomhetsarkitektur, finnes det et eget fagråd med eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådet deltar i prosessen med å kvalitetssikre nye felles prosjekter for kommunal sektor. Nylig ble mandatet oppdatert.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Foto: Shutterstock

Styrker digital sikkerhet i kommunene

- Vi er glade for at regjeringen nå etablerer et senter som kan bistå kommunene i møte med digitale trusler og hendelser, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: Illustrasjon: Bly

Se webinar om sikkerhet og personvern i kommunesektoren i opptak

KS har arrangert webinaret Sikker kommune om sikkerhet og personvern i kommuner og fylkeskommuner. Blant annet lanserte vi en ny kampanje om informasjonssikkerhet som er gratis å bruke. Se webinaret i opptak her.

Foto: Illustrasjon: Bly

Opptak fra Sikker kommune 2023

KS fagråd for informasjonssikkerhet og personvern arrangerte webinaret Sikker kommune 2023 den 15. november. Her finner du opptak fra webinaret.

Foto: Illustrasjon: Bly

Personvern i norske kommuner er kontrollert

Datatilsynet har gjennomført et stort antall kontroller av sikkerheten til personvernopplysninger i norske kommuner og fylkeskommuner. KS oppfordrer medlemmene til å gjennomgå rapporten og gjennomføre en egenvurdering.

Foto: BDO

Er du våken? Sjekk kampanjen for IT-sikkerhet!

I en travel hverdag kan selv enkle grep for å unngå sikkerhetsbrist ved bruk av digitale plattformer og hjelpemidler, bli oversett. En kampanje skal minne oss alle på betydningen av IT-sikkerhet. Lansering i dag kl 12.

Foto: Mostphotos

Samarbeid om sammenhengende IT-tjenester øker

Årets «IT i praksis» viser at to tredjedeler av kommunene samarbeider med andre om utvikling av sammenhengende tjenester. En framgang på hele 27 prosentpoeng fra fjoråret. Undersøkelsen er et samarbeid mellom KS, IKT-Norge, Digdir og NTNU.

Les flere artikler

Mer om digitalisering

KONTAKT