Til hovedinnhold

Samstyringsstruktur

KS fremmer kommunesektorens interesser på digitaliseringsområdet og sørger for at nasjonale strategier og løsninger, lover og regler tilpasses kommunesektorens behov. Behovene defineres av kommuner og fylkeskommuner gjennom samstyringsorganer.

Artikler

Foto: Bly

Samstyringsstrukturen for digitaliseringsområdet

KS har i samarbeid med medlemmene etablert en rekke råd og utvalg som skal bidra til koordinering og samordning på digitaliseringsområdet i sektoren. Den strategiske samordningen foregår i dag gjennom det som kalles samstyringsstruktur for digitalisering.

Foto: Hege Pedersen/KS

KommIT-rådet

KommIT-rådet er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi. Rådet skal bidra til utvikling av felles løsninger og ivareta kommunesektorens interesser.

Foto: Shutterstock

Digitaliseringsutvalget

Digitaliseringsutvalget er et saksforberedende organ som blant annet skal løfte relevante tema av strategisk betydning til KommIT-rådet.

Foto: Mostphotos

Fag- og prioriteringsutvalg

KS har i løpet av 2022 etablert en rekke fag- og prioriteringsutvalg på digitaliseringsområdet. Målet er å oppnå en tett og løpende dialog på tjenestenivå for å identifisere felles behov og bedre kunne prioritere mellom dem.

Foto: Illustrasjon: Bly

Fagrådet for informasjonssikkerhet og personvern

For å gi KS faglige råd innen informasjonssikkerhet og personvern, er det etablert et eget fagråd med eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådet deltar i prosessen med å kvalitetssikre nye felles prosjekter for kommunal sektor.

Foto: Shutterstock

Fagråd for virksomhetsarkitektur

For å gi KS faglige råd innen virksomhetsarkitektur, finnes det et eget fagråd med eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådet deltar i prosessen med å kvalitetssikre nye felles prosjekter for kommunal sektor. Nylig ble mandatet oppdatert.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Foto: Shutterstock

Webinarrekke om digitalisering

KS inviterer til faste webinarer om digitaliseringsarbeidet. Tema vil være relevante for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men også andre aktører. Første webinar er torsdag 30. mai.

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

Valgt av folket i en digital tid

Teknologi endrer samfunnet og er en maktfaktor i seg selv. Hvorfor settes temaet så sjelden på den politiske dagsordenen?

Foto: KS/Hege K. Fosser Pedersen

Gunn Marit Helgesens tale til eKommune 2024

- Digitalisering er selve ryggraden i vår samfunnsstruktur. I en stadig mer kompleks og sammenvevd verden står kommunene overfor nye og utfordrende realiteter, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i åpningstalen under årets eKommune-konferanse.

Foto: Bly

Konferanse om digitalisering av kommunaltekniske tjenester i mars

Kunstig Intelligens: Hvordan vil det påvirke oss når vi skal digitalisere kommunaltekniske tjenester? DIKT-konferansen 8. mars er møteplassen for deg som jobber med digitalisering av bygg, bolig, veg og park.

Foto: Dag Tynes

eKommune 2024: Menneske og teknologi

Hvordan vil teknologien som del av løsningen på de store samfunnsutfordringene påvirke mennesker og samspillet mellom oss? På eKommune-konferansen 17.-19. april får du svar. Det er fremdeles mulig å melde seg på digitalt.

Foto: Shutterstock

Kommunal sektor er sentral i ny digitaliseringsstrategi

- Det er avgjørende at en ny nasjonal digitaliseringsstrategi gir oss økt gjennomføringskraft i møte med samfunnsutfordringene, sier Kristin W. Wieland, områdedirektør for forskning innovasjon og digitalisering i KS.

Les flere artikler

Mer om digitalisering

KONTAKT