Samstyringsstruktur

KS fremmer kommunesektorens interesser på digitaliseringsområdet og sørger for at nasjonale strategier og løsninger, lover og regler tilpasses kommunesektorens behov. Behovene defineres av kommuner og fylkeskommuner gjennom samstyringsorganer.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Utviklingsprosjekter

Utviklingsprosjekter

KS bidrar til at kommunesektoren utvikler trygge, gode og effektive løsninger sammen. Det skal gi innbyggerne og næringslivet mer helhetlige tjenester.

Felleskomponenter og løsninger

Felleskomponenter og løsninger

KS utvikler og forvalter felles kommunal arkitektur og felleskomponenter, slik at systemer kan snakke sammen på tvers av forvaltningsnivå. I tillegg hjelper vi kommuner og fylkeskommuner med å ta i bruk nye digitale fellesløsninger.

Styring og organisering

Styring og organisering

KS samler kommunesektoren i digitaliseringsarbeidet og fremmer deres interesser. Kommunesektorens behov defineres gjennom samstyringsorganer som KommIT-rådet, digitaliseringsutvalget og underliggende fagutvalg.

Regjeringsplattformen: Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringsplattformen: Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringen vil støtte opp om kommunenes arbeid med e-helse, heter det i Hurdalsplattformen. I tillegg er det svært positivt at Støre-regjeringen vil teste ut en ordning med frie innovasjonsmidler.

Regionale samlinger om digitalt utenforskap

Regionale samlinger om digitalt utenforskap

Endelig kan vi møtes fysisk for å dele erfaringer om digitalt utenforskap – hva kan vi bidra med for å tette gapet? Jobber du med digital veiledning, er du velkommen til samling i Kristiansand, Tromsø eller Trondheim i høst.

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen?

Hvordan kan læring på arbeidsplassen organiseres smartere og gjøres mer motiverende, tilpasset hver enkelt og gi alle medarbeidere mulighet til å lykkes med å tilegne seg nødvendig kompetanse? En rapport og veileder ble lansert på webinaret 22. september.

Les flere artikler

Mer om digitalisering

KONTAKT