Til hovedinnhold

Samstyringsstruktur

KS fremmer kommunesektorens interesser på digitaliseringsområdet og sørger for at nasjonale strategier og løsninger, lover og regler tilpasses kommunesektorens behov. Behovene defineres av kommuner og fylkeskommuner gjennom samstyringsorganer.

Artikler

Samstyringsstrukturen for digitaliseringsområdet

KS har i samarbeid med medlemmene etablert en rekke råd og utvalg som skal bidra til koordinering og samordning på digitaliseringsområdet i sektoren. Den strategiske samordningen foregår i dag gjennom det som kalles samstyringsstruktur for digitalisering.

KommIT-rådet

KommIT-rådet er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi. Rådet skal bidra til utvikling av felles løsninger og ivareta kommunesektorens interesser.

Digitaliseringsutvalget

Digitaliseringsutvalget er et saksforberedende organ som blant annet skal løfte relevante tema av strategisk betydning til KommIT-rådet.

Fag- og prioriteringsutvalg

KS har i løpet av 2022 etablert en rekke fag- og prioriteringsutvalg på digitaliseringsområdet. Målet er å oppnå en tett og løpende dialog på tjenestenivå for å identifisere felles behov og bedre kunne prioritere mellom dem.

Fagrådet for informasjonssikkerhet og personvern

For å gi KS faglige råd innen informasjonssikkerhet og personvern, er det etablert et eget fagråd med eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådet deltar i prosessen med å kvalitetssikre nye felles prosjekter for kommunal sektor.

Fagråd for virksomhetsarkitektur

For å gi KS faglige råd innen virksomhetsarkitektur, finnes det et eget fagråd med eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådet deltar i prosessen med å kvalitetssikre nye felles prosjekter for kommunal sektor. Nylig ble mandatet oppdatert.

SISTE OM STYRING OG ORGANISERING (DIGITALISERING)

Digitalt kompetanseløft på vei til norske kommuner og fylkeskommuner

- Jo mer vi lærer – desto flere muligheter ser vi, sier kommunedirektør i Sandnes kommune, Bodil Sivertsen. Samtlige kommuner i Rogaland har gjennomført et kompetanseløft i digital transformasjon.

Interimstyre for KS Digitale Fellestjenester AS

KS' Hovedstyre har nå oppnevnt et interimstyre for det nye aksjeselskapet KS Digitale Fellestjenester AS. Erik Hansen, direktør eHelse i Helse Vest RHF, blir styreleder og får blant annet med seg Harald Danielsen og Gro Jære.

KS etablerer aksjeselskap for digitale fellestjenester

Hovedstyret har sagt ja til at KS etablerer et 100 prosent eiet ikke-kommersielt aksjeselskap. Selskapets skal utvikle og levere digitale fellesløsninger og andre tjenester i tilknytning til dette til medlemmene.

Ny veileder for bruk av sosiale medier i kommunen

KS fagråd for informasjonssikkerhet og personvern har laget veiledningen for bruk av sosiale medier i kommuner. Veiledningen retter seg mot alle virksomheter i kommunene. Den gir innføring i regelverket som gjelder og hvilke vurderinger som må gjøres.

Webinar: Kom i gang med Kobo!

Nå er vi snart klare til å dele Kobo med hele Kommune-Norge. Kobo er et digitalt system for kommunale utleieboliger som vil lette boligarbeidet i kommunene. På webinaret får dere vite hvordan dere kommer i gang.

Fag- og prioriteringsutvalg for oppvekst og utdanning

For å gi KS faglige råd innen digitalisering av oppvekstområdet, etableres et eget fag- og prioriteringsutvalg med eksperter fra kommunal sektor - digiOppvekst. Utvalget er en del av KS’ samstyringsmodell for digitalisering av kommunal sektor.

Les flere artikler

Mer om digitalisering

KONTAKT