KS har siden høsten 2020 levert tjenesten Fiks folkeregister hvor KS tilbyr kommunesektoren folkeregisteropplysninger for alle tjenesteområder. Tjenesten består av en nettside der ansatte kan søke i registeret og en maskin-integrasjon som kan brukes av fagsystemene.

Fiks register samler oppslag i folkeregisteret og andre nasjonale registre i den samme nettsiden slik at saksbehandler enkelt får tilgang til opplysninger om innbygger, organisasjoner, eiendommer med mer. Foreløpig består tjenesten av to registre: