Med moderniseringen av folkeregisteret tilbyr Skatteetaten alle aktører å hente folkeregisteropplysninger direkte fra folkeregisteret, uten å gå via Skatteetatens distributør Evry (Infotorg). Gjennom Fiks folkeregister vil KS tilby kommunesektoren folkeregisteropplysninger for alle tjenesteområder utenom helsetjenesten. Helsetjenesten får tilgang til folkeregisteret via Persontjenesten til Norsk Helsenett.

Hva tilbyr Fiks folkeregister?

Fiks folkeregister er en fellestjeneste på Fiks-plattformen. Løsningen innebærer at kommunens og fylkeskommunens fagsystemer kan bruke maskin-til-maskin-kommunikasjon for å koble seg opp mot folkeregisteret. I tillegg kan ansatte i kommuner og fylkeskommuner gjøre oppslag og uttrekk på opplysninger de har behov for, på en sikker måte. Kommunen styrer selv hvem som skal ha tilgang til hvilke opplysninger. 

Hva koster det å bruke Fiks folkeregister? 

Årspris 2021
Kommuner med færre enn 10 000 innbyggere: 10 000 kr
Kommuner med mellom 10 000 og 50 000 innbyggere: 20 000 kr
Kommuner med 50 000 eller flere innbyggere: 30 000 kr
Fylkeskommuner: 30 000 kr

Første halvår 2021 betaler dere halv pris for tjenesten. Prisen beregnes etter selvkost og tar utgangspunkt i de kostnadene KS har til drift, forvaltning og videreutvikling.

Påkoblingskostnad
Fiks folkeregister utvikles gjennom finansieringsordningen Digifin. Det betyr at utviklingskostnaden skal tilbakebetales til Digifin-ordningen når tjenesten tas i bruk av kommuner og fylkeskommuner. Ved påkobling til Fiks folkeregister får kommunen/fylkeskommunen derfor en engangskostnad. Denne kostnaden kommer i løpet av 2021.

Hvordan jobber KS med moderniseringen av folkeregisteret?

For å gjøre overgangen til det nye folkeregisteret så enkel og forutsigbar som mulig for kommunesektoren samarbeider KS med Skatteetaten.

  • KS har deltatt i styrende organ i hovedprosjektet «Modernisert folkeregister».
  • KS har arbeidet tett med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet for at kommunal sektor skal få hjemmel i særlover. Dette er nå på plass.
  • Fiks folkeregister gir kommunal sektor tilgang til tjenester fra folkeregisteret gjennom Fiks-plattformen. 
  • KS samarbeider med Direktoratet for e-helse om innføringen av digital melding om dødsfall og dødsårsak og moderniseringen av folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren i prosjekt MF Helse. 

Les mer om prosjekt MF Helse og den nye Persontjenesten. Les mer om elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak.

Har du spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med oss på modernisertfolkeregister@ks.no hvis du har spørsmål om tjenesten.