Fiks folkeregister er en fellestjeneste på Fiks-plattformen. Løsningen innebærer at kommunens og fylkeskommunens fagsystemer kan bruke maskin-til-maskin-kommunikasjon for å koble seg opp mot folkeregisteret. I tillegg kan ansatte i kommuner og fylkeskommuner gjøre oppslag og uttrekk av opplysninger på en sikker måte. Kommunen styrer selv hvem som skal ha tilgang til hvilke opplysninger.