Stat - kommune

Mer om stat - kommune

Mer samordnet internkontroll

Mer samordnet internkontroll

KS støtter at internkontrollreglene i særlovgivningen oppheves til fordel for kommunelovens bestemmelse, og ber Stortinget bidra til å sikre en samlet forståelse av internkontrollen hos ulike tilsynsetater.

Høringssvar om statlig ordning for fritt skolevalg

HØRING

Høringssvar om statlig ordning for fritt skolevalg

KS mener at forslagene om å lage en statlig ordning for fritt skolevalg innebærer en kraftig innstramning av fylkeskommunenes handlingsrom. KS savner en vurdering av behovet og nødvendigheten av denne statlige detaljstyringen.

Kommunesektoren viktig for norsk økonomi og bærekraft

Kommunesektoren viktig for norsk økonomi og bærekraft

Handlingsrom og fleksibilitet i kommunesektoren, også økonomisk, er viktig for å nå FNs bærekraftsmål og Norges klimaforpliktelser i EU. Det var beskjeden til statsministeren fra KS under regjeringens kontaktkonferanse.

KS lanserer «Norge i tall» - et søkbart digitalt kommunekart

Klikk på kartet – hele landet, et fylke eller en kommune og få opp ulike fakta. Hvor mange bor i kommunen din? Er det mange med høy utdanning der du bor? Hvordan ser sykefraværet ut?

Rammestyringsprinsippet brytes i praksis

Rammestyringsprinsippet brytes i praksis

En ny undersøkelse fra NIBR viser at rammestyringsprinsippet jevnlig avvikes i praksis, og at avvikene blir tydeligere jo nærmere man kommer måten kommunene faktisk styres på gjennom lovkrav og tilsyn.

Det lokale selvstyret er styrket

Det lokale selvstyret er styrket

Det lokale selvstyret i Norge er styrket fra 2015 til 2019, men bindende bemanningsnormer trekker ned. Det viser en fersk gjennomgang av det lokale selvstyret i de nordiske landene.

Les flere artikler

KONTAKT