Stat - kommune

Likestilling og diskriminering

Likestilling og diskriminering

Alle kommunenes innbyggere skal sikres like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og nedsatte funksjonsevne.

Internkontroll i kommunene

Internkontroll i kommunene

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for mange tjenester som har stor betydning for folks liv og hverdag. Vi forvalter store ressurser og er avhengige av tillit hos samfunnet og innbyggerne. Internkontrollen er en del av kommunens styring og ledelse.

Tilsyn nyttig, veiledning nyttigere

Tilsyn nyttig, veiledning nyttigere

Ny rapport viser mange positive trender for utviklingen av statlig tilsyn med kommunene. Dette samsvarer godt med KS' posisjoner og innspill vi har gitt over lengre tid.

Statlig detaljstyring kan svekke lokaldemokratiet

Statlig detaljstyring kan svekke lokaldemokratiet

Prinsippet om statlig rammestyring av kommunene for å sikre dem nødvendig handlefrihet, brytes jevnlig, viser en ny rapport. Detaljstyring gir kommunene mindre fleksibilitet og hindrer dem i å gjøre gode prioriteringer basert på lokale behov.

Regjeringens kontaktkonferanse med fylkene

Regjeringens kontaktkonferanse med fylkene

Næringsutvikling, kompetanse og omstilling var blant temaene da regjeringen møtte KS, fylkesordførere og fylkesrådmenn til kontaktkonferanse for å snakke om hvordan staten og fylkeskommunene skal samarbeide for å nå felles nasjonale mål.

Høringssvar om særlovsgjennomgang internkontroll

HØRING

Høringssvar om særlovsgjennomgang internkontroll

KS er positiv til at en god del internkontrollbestemmelser i særlovene foreslås fjernet, men er bekymret for om Stortingets mål om enklere og mer enhetlig internkontrollregel vil bli oppfylt.

Mer om stat - kommune

Les flere artikler

KONTAKT