- Opplæringskontorene gjør et svært viktig arbeid med å rekruttere lærebedrifter, formidle læreplasser og følge opp lærlinger og lærebedrifter. Deres rolle blir enda viktigere når vi skal sørge for at enda flere fullfører og består, særlig innenfor yrkesfag, sa fylkesordførerkollegiets leder, Ole Ueland fra Rogaland, i møtet med Kari Nessa Nordtun.

Landets fylkesordførere var invitert i et møte med Kunnskapsdepartementet for å gi innspill til fullføringsreformen for videregående opplæring, som innføres i august i år. En ny forskrift til opplæringsloven har vært på høring, og den har skapt usikkerhet om viktige spørsmål om opplæringskontorenes rolle, omfanget av retten til videregående opplæring og innføringstakt for nye modulbaserte læreplaner for voksne.

Lenkeblokk Icon Les mer om fylkesordførerkollegiet

Fikk viktig avklaring

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun bekreftet i møtet med fylkesordførerne at opplæringskontorene fremdeles kan drive med opplæring.

- Det er bra, siden mange opplæringskontor bistår lærebedriftene med å gi opplæring. For eksempel fordi kokkelæringer trenger trening i et storkjøkken, som små restauranter ikke har, sa Ueland.

Fylkesordførerkollegiet oppfordret Kunnskapsdepartementet å tydeliggjøre i ny forskrift at opplæringskontorene kan ha en slik rolle uten å være godkjent som lærebedrifter.

Modulstrukturerte læreplaner

Fylkeskommunene har gitt bred støtte til ordningen med modulstrukturert opplæring for voksne, som vil si at det er mulig å ta utdanning i ulike bolker tilpasset ulik livssituasjon.

- Det er samtidig en stor og krevende omstilling for fylkeskommunene å innføre moduliserte læreplaner i 13 store lærefag. Vi ønsker derfor mer romslige overgangsordninger, slik at vi sikrer en vellykket innføring, sier Ueland.