For litt mer enn ett år siden satt ChatGPT i gang en kunstig intelligens-revolusjon. Flere liknende chatboter er blitt lansert det siste året.

Etter kort tid kom de første mediesakene om elever som brukte ChatGPT til å jukse på innleveringer og prøver.

Denne våren skal tusenvis av lærere for første gang sette standpunktkarakterer i en tid hvor en tredel av elevene bruker chatboter. Også eksamen blir mer krevende å gjennomføre enn vanlig. Tidligere i februar foreslo Utdanningsdirektoratet tiltak for å møte KI-utfordringer på vårens eksamen.

Seminar om KI og elevvurdering

Elevvurdering er en av de store utfordringene den nye teknologien byr på. Det var hovedtemaet på seminaret KS og Utdanningsetaten i Oslo kommune arrangerte sammen 29. februar. Flere hundre lærere, elever, skoleledere og skoleadministratorer fulgte seminaret direkte, fysisk og digitalt. De som ikke hadde mulighet til å delta på seminaret, kan se opptak her:

Tilgangen til å teste Oslo kommues ChatGPT-løsning var kun aktiv under seminaret.

I denne padleten finner du presentasjonene, mer informasjon om temaet og gruppeoppgavene på seminaret.   

Oslo kommune har utviklet en egen personvernsikker ChatGPT-løsning som nå er tatt i bruk i Osloskolen. I januar innførte Oslo egne retningslinjer for hvordan generativ KI bør brukes av ansatte og elever. 16 engasjerte lærere har fått i oppgave å være IKT-veiledere i Osloskolen og har vært med på å utvikle verktøy og veiledning.

Flere av IKT-veilederne innledet på seminaret og viste konkrete eksempler på hvordan de bruker KI i undervisningen, og hvordan de tenker nytt om elevvurdering. På programmet stod også erfaringene til elever, skoleledere og adminsutrative ledere.

Universitetet i Oslo samarbeider med kommuner

Oslo kommune samarbeider tett med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Professor Øystein Gilje var blant innlederne på seminaret. Han er også leder for Fiks (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen), som samarbeider med en rekke kommuner.

Utdanningsdirektoratet lanserte på seminaret nye råd om kunstig intelligens i skolen. De er utviklet i samarbeid med skoler, kommuner, universiteter og høgskoler. Direktoratet har samlet kunnskap og støtte til skoler og skoleeiere i arbeidet med kunstig intelligens.

Les Utdanningsdirektoratets KI-råd her