Retningslinjene er anbefalt av Fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning og er gjort gjeldende fra og med 01.09.2023.

Retningslinjene omfatter følgende forhold:

A-Retningslinjer for:

  • Godkjenning av kontrakt om opplæring på tvers av fylkesgrenser
  • Refusjonsordning ved kontrakter om opplæring inngått i annen fylkeskommune enn hjemfylket
  • Refusjonsordning ved gjennomføring av fag-/ svenneprøve eller kompetanseprøve i annen fylkeskommune enn hjemfylket

B-Retningslinjer for:

  • Oppmelding til prøve for praksiskandidater i annen fylkeskommune enn hjemfylket
  • Gjennomføring av prøve for praksiskandidater i annen fylkeskommune enn hjemfylket

C-Retningslinjer for:

  • Godtgjørelse til prøvenemnder på tvers av fylkeskommuner
  • Lån av prøvenemnd fra andre fylkeskommuner

D-Retningslinjer for prøveavleggelse på Svalbard

Retningslinjene:

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring (revidert 28.06.2023)