Det vil i de fleste tilfeller være mulig å få tildelinger fra OU-fondet til å dekke utgifter til eksterne innledere. Man kan få finansiering til inntil fire foredragsholdere/prosessledere etter disse satsene*:

Foredragsholder 1

16 000,-

Foredragsholder 2

16 000,-

Foredragsholder 3

8 000,-

Foredragsholder 4

8 000,-

Totalt inntil pr. dag

48 000,-

 

OU-søknaden må være godkjent før det aktuelle arrangementet for at pengene skal refunderes. Vær oppmerksom på at det i visse perioder kan være flere ukers svartid på søknader til OU-fondet.

Summene blir refundert mot kvitteringer og summen på 16 000/8 000,- er maks sum pr. person pr. dag.

Retningslinjer og søknadsskjema til OU-fondet finner du her

NB! I og med ordningen med momsrefusjon for kommuner og fylkeskommuner, refunderer ikke OU-midlene mva. (MOMS).

Oslo kommune er et eget tariffområde og betaler ikke inn til OU-fondet som administreres av KS. Oslo kommune har et eget OU-fond.