Led som selvutviklingsverktøy

Det er kommunen eller fylkeskommunen som eier Led skole i sin organisasjon, og rammeverket fungerer som et selvutviklingsverktøy for både skoleledere og administrasjon. Lokalt eierskap og tilpasning er et viktig suksesskriterium for god organisasjonslæring og -utvikling, og baserer seg blant annet på forskning om lederutvikling, samt erfaringer fra KS Skoleeierprogram og ABSOLUTT-programmet.

 

Økonomi og finansiering

Det vil i de fleste tilfeller være mulig å få tildelinger fra OU-fondet til å dekke en del utgifter til samlinger. Man kan få finansiering til inntil fire foredragsholdere/prosessledere etter disse satsene:

Foredragsholder 1: 16 000,-

Foredragsholder 2: 16 000,-

Foredragsholder 3: 8 000,-

Foredragsholder 4: 8 000,-

Totalt inntil pr. dag: 48 000,-

 

Vær oppmerksom på at anbudsreglementet kan slå inn. Ta gjerne kontakt med KS for spørsmål knyttet til dette.

 

Summene blir refundert mot kvitteringer og summen på 16 000/8 000,- er maks sum pr. person pr. dag.

 

OU-søknaden må være godkjent før det aktuelle arrangementet for at pengene skal refunderes. Vær oppmerksom på at det i visse perioder kan være flere ukers svartid på søknader til OU-fondet.

 

Hva med skoler uten ledergrupper?

Selv om Led skole har et ekstra fokus på mellomledere og ledergrupper, vil problemstillinger, arbeidsformer og løsninger også være relevante for ledere som er alene som formelle ledere på sine skoler.

 

Strukturert refleksjon på fellessamlinger er kanskje særlig viktig for disse lederne, for eksempler rundt temaer som egenutvikling i lederrollen, samarbeid i fag- og profesjonsfellesskapet, analyseferdigheter m.m. 

 

Gode prosessveiledere vil kunne gi råd om hvordan disse lederne kan jobbe med dette i det daglige.

 

Hva mener vi med rammeverk

Led skole søker å tilpasse seg hverdagen til skoleledere i Norge og kommune/fylkeskommunene som arbeidsgiver. Rammeverket er skapt på basis av fersk kunnskap om hva som oppleves som hovedutfordringer i sektoren. Vi har kombinert nasjonal og internasjonal forskning i tillegg til omfattende systematiske samtaler og prosesser med skoleledere. I tillegg har vi valgt metoder som erfaringsmessig har et potensial til å føre til den endringen som er ønsket.    

 

Led kan betraktes som et anbefalt, men fleksibelt utviklingsprogram som kan og bør tilpasses lokale behov, og det er enkelt å bruke det for å utfylle eller videreutvikle eksisterende satsinger.

 

Hvor lenge holder man på med Led skole?

Led skole har ingen tidsbegrensning, men er ment som et rammeverk som skal gi retning og en rød tråd i den lokale skolelederutviklingen over tid. 

 

Led skole fungerer som en felles betegnelse for analysen og planen man sammen har lagt for utviklingsprosessen. Unntaket er "Startpakke for nye ledere" som er ment som en hjelp til egenutvikling og oppfølging av nye skoleledere.

 

Man kan gå tilbake til det overordnede rammeverket og gjenta prosessen med "Hvor er vi, hvor vil vi og hvordan kommer vi dit" for å evaluere og justere arbeidet underveis.

 

Modulene i rammeverket er basert på opplevde behov og solid forskning på problemstillinger i skoleledernes hverdag. Hver modul rommer mange temaer og det vil derfor være naturlig å vende tilbake til dem flere ganger.