Vi får færre hender og flere oppgaver i fremtiden - dette må vi løse sammen.

Gunnar Bowim, leder Helsepersonellkommisjonen

Hensikten med den digitale samlingen var å rigge seg for nytenkning rundt dette temaet. Leder av Helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bowims innlegg, gjorde inntrykk på kommunene og understøttet behovet for endring; "Vi får færre hender og flere oppgaver i fremtiden - dette må vi løse sammen".

Medarbeiderinvolvering og brukeren i fokus 

Vindafjord kommune ble invitert for å fortelle litt om hvordan de rigger sine lokale prosesser og jobber i praksis med å følge stegene i Tørn. I sin endringsprosess nevnte de medarbeiderinvolvering og godt partssammensatt arbeid som særlig viktig. I medarbeiderinvolveringen har de sammen kommet frem til hva den gode vakten er kjennetegnet av – hele veien med brukeren i fokus. Forankring, forståelse og kartlegging av handlingsrom ble også vektlagt før de kommer i gang med en ny oppgavedeling, bemanningsplan og arbeidsplan».

Deltakerkommunene, som bestod av overordnede og operative partssammensatte grupper, fikk lytte til innlegg og reflektere i grupper.  I gruppearbeidet skulle de blant annet planlegge hvordan det skal jobbes fremover med aktivitets- og oppgavekartlegging. Frem mot neste samling skal kommunene både kartlegge og re-designe aktiviteter og oppgaver 24/7/365 dager i året og ut fra det, identifisere handlingsrommet og utarbeide ny bemanningsplan.

Den andre piloten i Tørn tar utgangspunkt i fremdriftsplanen under, som de ni deltakerkommunene skal jobbe med.