Det betyr at totalt 66 kommuner nå er med i de fire pilotene til Tørn som handler om ny oppgavedeling og organisering av arbeidet og arbeidstiden i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

I den fjerde piloten skal deltakerkommunene gjennom seks samlinger og to work-shop. Hensikten med piloten er at deltakende kommuner skal ta i bruk velferdsteknologi på en målrettet måte i ny oppgavedeling i helse – og omsorgstjenestene. Piloten skal gi deltakerkommunene faglig og prosessuell bistand i arbeidet. Dette skal gi læring og verdi for videre utviklingsarbeid i helse – og omsorgstjenestene etter at piloten er ferdig.

Målet med den første samlingen var å sette en felles retning og danne en bevissthet om hva som skal gjøres fremover. Det ble gitt en kort innføring i Tørn og den nye piloten, slik at deltakerkommunene får en bedre forståelse og oversikt over hva de skal i gang med det kommende året. Her var det særlig fokus på endringsreisen og problemforståelsen, med brukeren i sentrum.

Arbeidet ble også satt i gang i hver prosjektgruppe, og deltakerne fikk faglig innsikt i endringsledelse og de forskjellige prosjektverktøyene det skal arbeides med mellom og under samlingene. 

Lurer du på hvordan Tørn-pilotene er organisert? Klikk her for å bli bedre kjent med Tørn!