Mentor for nytilsatte

Når man er ny i jobben betyr oppfølging og støtte mye for at man skal lære, trives og bli en del av gjengen. Kan mentorprogram være en god ide for din kommune?

SISTE OM JOBBVINNER

3. samling i Nasjonalt læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram

3. samling i Nasjonalt læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram

I april gjennomførte vi tredje samling i læringsnettverket. Dagens tema var kompetanse og målinger. Arrangementet var en hybrid samling hvor det var digitale, felles innlegg og kommunevise gruppearbeid.

Jobbvinner viste fram gode rekrutteringsløsninger

Jobbvinner viste fram gode rekrutteringsløsninger

KS-leder Gunn Marit Helgesen oppfordret regjeringen til å forsterke satsingen på Jobbvinner da prosjektet presenterte løsninger på en av kommunenes største utfordringer: Rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere.

Styrk sykepleiekompetansen i din kommune med en trainee-stilling

Styrk sykepleiekompetansen i din kommune med en trainee-stilling

Kommunehelsetjenesten har stort behov for helsepersonell. Med trainee-program kan kommunen rekruttere nyutdannede sykepleiere, som vil opparbeide seg spesialkompetanse på kommunens helsetjenester.

Rekrutteringspatruljene i sving!

Rekrutteringspatruljene i sving!

Pandemien har ikke stoppet rekrutteringspatruljene våre. Gjennom vintermånedene har de hatt hektiske dager med deltakelse på både yrkesmesser og skolebesøk!

Endelig samling for rekrutteringspatruljene!

Endelig samling for rekrutteringspatruljene!

I november arrangerte Jobbvinner opplæringsdager for våre rekrutteringspatruljer i Helsefag. Med fersk kunnskap om kommunikasjon og presentasjoner er patruljene klare for å rekruttere flere til kommunehelsetjenesten.

Ny veileder: Slik får sykepleierstudenter et godt førsteinntrykk

Ny veileder: Slik får sykepleierstudenter et godt førsteinntrykk

En god praksisperiode kan få sykepleierstudenter til å fortsette å jobbe i kommunen. Nå forteller en ny veileder i Jobbvinner-prosjektet hvordan det kan gjøres.

Les flere artikler

KONTAKT