Til hovedinnhold

Mentor for nytilsatte

Når man er ny i jobben betyr oppfølging og støtte mye for at man skal lære, trives og bli en del av gjengen. Kan mentorprogram være en god ide for din kommune?

Artikler

SISTE OM JOBBVINNER

Dagens sykepleierstudenter er kommunens nye helter

20 deltakere fra Time kommune, Klepp kommune, NSF Rogaland, sykepleiestudenter og ansatte fra UiS deltok på første samling i slutten av oktober.

5. samling i Nasjonalt læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram

17. november 2022 var det digital samling for deltakerne i læringsnettverket. Temaet på samlingen var å forberede utrulling og implementering samt nettverksarbeid.

Medisinsk studentpraksis i kommunale helsetjenester

Sammen med Nord Universitet har Jobbvinner startet opp et prosjekt om praksis i medisinsk sykepleie i kommunenes helse- og velferdstjenester. Praksis fungerer som kommunens utstillingsvindu som fremtidig arbeidsplass for studenter.

Invitasjon til opplæring for rekrutteringspatruljer, ambassadører og arbeidsgiverrepresentanter

Jobbvinner arrangerer opplæringsdager i historiefortelling og presentasjonsteknikk for rekrutteringspatruljer og ambassadører 21. -22. november 2022 på Scandic Asker.

Jobbvinner viste fram gode rekrutteringsløsninger

KS-leder Gunn Marit Helgesen oppfordret regjeringen til å forsterke satsingen på Jobbvinner da prosjektet presenterte løsninger på en av kommunenes største utfordringer: Rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere.

Styrk sykepleiekompetansen i din kommune med en trainee-stilling

Kommunehelsetjenesten har stort behov for helsepersonell. Med trainee-program kan kommunen rekruttere nyutdannede sykepleiere, som vil opparbeide seg spesialkompetanse på kommunens helsetjenester.

Les flere artikler

KONTAKT