Et mentorprogram er en systematisk og planlagt oppfølging av nytilsatt helsepersonell, hvor

en mentor har et spesielt ansvar sammen med personalleder. Mentorprogrammet beskriver hvordan den som er ny (mentee) skal få opplæring og jevnlige samtaler av mentor og av personalleder gjennom det første året. 

Et mentorprogram er et konkret, effektivt og lite ressurskrevende tiltak som kan bidra til å rekruttere, utvikle og beholde helsepersonell. Erfaringer fra Trondheim kommune viser at mentorprogrammet førte til større trygghet for nytilsatte sykepleiere. I tillegg kom de raskere inn i arbeidsoppgavene og i det sosiale miljøet på jobb.  Sissel Kvam i Jobbvinner

En mentor er en person med erfaring og viten innenfor sitt fagfelt. Han/hun støtter, veileder og guider sin mentee, som er nybegynner innenfor samme fagfelt. Mentor bør ha gode kommunikasjonsegenskaper og være en positiv rollemodell for sitt yrke. I tillegg bør mentor ha kompetanse innen veiledning eller lignende.

Innhold i mentorsamtalen

Samtalen mellom mentor og mentee er konfidensiell. Den kan ta utgangspunkt i utfordringer den nytilsatte møter i sin arbeidshverdag, praktisk yrkesutøvelse, relasjonelle forhold på arbeidsplassen eller verdispørsmål. Samtidig kan mentor hjelpe sin mentee med å innta eksempelvis pårørende eller andre ansattes perspektiver. Den nytilsatte kan på sin side bidra i mentorsamtalen med et nytt blikk og fersk fagkunnskap.

Suksesskriterier

Et godt planlagt mentorprogram, hvor mentoren har deltatt i oppsett av opplæringsvakter og planlegging av mentorsamtalene, gir forutsigbarhet for både mentor og mentee. God oppfølging fra avdelingsledelsen, og en dedikert mentor for hver nytilsatt, er suksessfaktorer for et vellykket mentorprogram. Avdelingslederen skal være en støtte for mentoren og skal framsnakke og sikre prioritering av mentorprogrammet overfor personalgruppa.

Videre er det viktig at mentorprogrammet er forankret på hele avdelingen eller tjenesten, både på ledelsesnivå og ute blant kollegaer. Det er et felles ansvar å ta nyansatte godt imot, og både mentor og mentee skal kunne gjennomføre mentorsamtaler med god samvittighet.