Det er en trygghet å alltid ha noen som du kan stille spørsmål til og som du har jevnlige samtaler med

Malin Riise

Mentorordning i Trondheim kommune

Bedre oppfølging av nytilsatte sykepleiere er målet når 6 enheter i Trondheim kommune nå prøver ut en mentorordning.

På Bergheim hjemmetjeneste er det lunsjtid og personalet er på vei inn til sonen for å spise matpakken sin sammen. Rundt langbordet går praten lett. Ute dominerer det blå og kalde lyset som er så typisk for november, men her inne preges stemningen av vennlig prat og lun latter.

Et fortrinn ved rekruttering

Malin Riise startet som sykepleier ved Bergheim i september 2019 etter å ha bodd og studert i Oslo de siste tre årene. Hun er allerede en naturlig del av arbeidsfellesskapet og trives godt i sin nye jobb. Malin er opprinnelig fra Trøndelag og forteller at det hele tiden har vært et mål å få seg jobb i hjemmesykepleien i Trondheim. Da det ble utlyst ledig sykepleierstilling på Bergheim var valget enkelt «Jeg leste i stillingsutlysningen at det var mentor og god oppfølging, og det var det som lokket meg til å søke hit». Etter to måneder i sin nye jobb mener hun at mentor-ordningen har svart til forventningene «det er en trygghet å alltid ha noen som du kan stille spørsmål til og som du har jevnlige samtaler med». Malin forteller at hun har hatt en del kontakt med sine tidligere medstudenter og innrømmer at en del av dem har vært sjalu på den gode oppfølgingen Malin får som ny. «De føler at de blir kastet ut i vanskelige situasjoner uten at de har nok kunnskap og erfaring til å takle det». Det er heller ikke enkelt for mange å ha noen å snakke med om utfordringene. «Det beste med å ha mentor er den gode oppfølgingen man får gjennom å ha samtaler hvor man kan reflektere sammen om arbeidet».

Nytilsatte blir i jobben

Kommunesykepleier Gørill Tranås har ansvar for innføring av mentor-ordningen og forteller at bakgrunnen for prosjektet var at mange av de nytilsatte sykepleierne i Trondheim kommune sluttet i jobbene sine kort tid etter at de hadde begynt. Nye sykepleiere som ble intervjuet om dette fortalte at når man begynner i ny jobb vil man i oppstarten ha behov for mer trygghet og støtte enn det man får gjennom fadderordning og oppfølgingsansvarlig. En mentorordning ble derfor utviklet og testet ut på 6 enheter i 2018. To mentorer ble rekruttert fra hver enhet, og disse ble viktige bidragsytere gjennom prøveåret. NTNU deltok også i prosjektet og de tok ansvar for opplæring til mentorene. Gjennom prøveåret begynte det 24 nye sykepleiere som fikk mentor ved de 6 enhetene. Kun 1 av disse sluttet. Til sammenligning kan det nevnes at det ved de samme enhetene var 26 nye sykepleiere som startet i 2017, som ikke hadde mentor. Av disse var det 12 som sluttet.  «Politikerne har stor tro på det vi får til og nå jobber vi med å innføre ordningen på alle enheter i kommunen» forteller Gørill. Ordningen er tatt inn både i enhetsavtaler og i andre styringsdokumenter i kommunen.

Faglig utvikling

På Bergheim hjemmetjeneste treffer vi også Hilde Nordseth som er mentor for Malin. Hilde deltok i utviklingen av mentoreringsprogrammet i prøveåret og var en viktig bidragsyter i prosjektgruppa. Hun forteller at det betydde ganske mye å være med på arbeidet og nå ser hun at mentorjobben innebærer fagutvikling også for hennes del «Jeg får brukt sykepleierkompetansen min på en måte vi sjelden har anledning til. Det handler om kommunikasjonsmetoder. I tillegg må jeg skjerpe meg på det sykepleietekniske. Planlegging. Alt, egentlig». Malin er den tredje nye sykepleieren som Hilde er mentor for. Alle tre jobber fremdeles på Bergheim.

Politikerne har stor tro på det vi får til og nå jobber vi med å innføre ordningen på alle enheter i kommunen Kommunesykepleier Gørill Tranås

Unik oppfølging

Hovedaktiviteten i mentoreringsprogrammet er regelmessige og planlagte samtaler mellom mentor og nytilsatt. I begynnelsen er det samtaler hver uke. Etter 11/2 måned er det samtaler hver annen uke og etter 5 måneder er det månedlige samtaler ut året. «Jeg prøver å gjøre noe annet enn oppfølgingsansvarlig. Den som er ny er veisøker og jeg som er mentor skal hjelpe den nye med å finne riktig vei». Hilde forteller at noe av det hun liker aller best med ordningen er at den går over ett år, og at hun da får sett sin nytilsatt gjennom mange faser, «Man blir godt kjent og man har møtepunkter i alle faser. Fra det å være helt ny og akkurat å ha kommet inn gjennom døra til at man etter et halvt års tid begynner å se strukturene i arbeidsmiljøet. Det skjer masse nytt i løpet av et år. Den nye må jo utføre sykepleieroppgavene hun får, men jeg som mentor kan snakke med henne om det. Spørre om hun er moden og klar for å utføre oppgavene. Eller motsatt, kanskje hun ønsker seg flere faglige utfordringer? Da kan jeg hjelpe henne med det». Som ny sykepleier på Bergheim blir man altså gradvis introdusert for nye arbeidsoppgaver etter hvert som man blir moden for det. Da er mentor viktig. Malin forteller: «Jeg fikk en primærbruker 3 uker etter at jeg startet, og da var Hilde god å ha. Jeg har aldri vært primærkontakt før, og da snakket jeg mye med Hilde om denne arbeidsoppgaven». Hilde forteller at det egentlig er veldig mye hun kan gjøre for å støtte den nye og bidra til hennes faglige utvikling «Jeg jobber ikke ut fra enhetens behov når jeg er mentor. Jeg jobber ut fra den ansattes behov». Malin nikker bekreftende før de to går ut til resten av staben for å nyte en velfortjent lunsjpause.