Alle kommunene i Nordland inviteres først til et uforpliktende informasjonsmøte på Teams om dette tilbudet 4. mai, kl. 14.00-15.00. Påmeldingsfrist er 2. mai.

Lenkeblokk Icon Påmelding til informasjonsmøtet her

Utviklingsverkstedet for å innføre mentorordning vil starte opp til høsten. Tilbudet er et samarbeid mellom prosjektet Jobbvinner og Studiesenter RKK Ytre Helgeland.

Jobbvinner er en del av regjeringens Kompetanseløft 2025. Prosjektet skal bidra til å rekruttere å beholde sykepleiere og helsefagarbeidere i kommunene. KS leder prosjektet i samarbeid med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta.

Suksess med mentorordning

Kompetent personell er en forutsetning for god kvalitet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mentorprogram for nytilsatte nevnes av helsepersonellkommisjonen (NOU 2023:4, Tid for handling) som et godt tiltak for å beholde og rekruttere helsepersonell.

Lenkeblokk Icon Les mer om mentorprogrammet i Jobbvinner her

Jobbvinner har hjulpet med å innføre mentorordninger i en rekke kommuner. Erfaringene viser at et mentorprogram er et konkret, effektivt og lite ressurskrevende tiltak. Resultatene er svært gode. Mange sykepleiere og helsefagarbeidere slutter i løpet av det første året. Et mentorprogram gir den støtten som trengs for at de blir værende. Turnoveren i kommuner som bruker ordningen har falt til nær null.

Hva innebærer deltakelse i et utviklingsverksted?

I utviklingsverkstedet vil kommuner samarbeide om å utvikle og innføre et mentorprogram. Ett eller flere team med tre-fem personer fra kommunen møtes til samling med andre kommuneteam to-tre ganger per år for kunnskapspåfyll, erfaringsutveksling og felles refleksjon. Mellom samlingene jobber teamene med å utvikle et mentorprogram tilpasset sin kommune. Teamene tilbys veiledning mellom samlingene.

Utviklingsverkstedet går over to år, med oppstart 23.-24. august -2023.