Til hovedinnhold

Europapolitikk

En stadig større del av rammevilkårene for norsk kommunesektor avgjøres innenfor EU/EØS. KS bidrar med kompetanse på hvilke muligheter og begrensinger EØS-avtalen gir og hvordan beslutningsprosessene i Brussel kan påvirkes.

Artikler

Foto: Shutterstock

EØS-utredningen på høring

Utenriksdepartementet har sendt EØS-utredningen med evaluering av erfaringene med EØS-avtalen og andre avtaler Norge har med EU på høring. Høringsfristen er 1. september 2024.

Foto: Europaparlamentet

Valg i EU - demokratisk forfall eller samling i felles front?

Europeerne går til valgurnene om noen dager. Blir det en høyrevridning på det nye parlamentet? Vil demokratiet svekkes, og får valgresultatet noen betydning for Norge? Her får du noen stikkord.

Foto: Privat

– Sosial sikkerhet viktigere i EU etter pandemien

– Pandemien løftet oppmerksomheten i EU rundt betydningen av å ha et sosialt sikkerhetsnett, sier Kristina Jullum Hagen, avtroppende arbeidsråd ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

Foto: KS

Europarådet: Det lokale selvstyret i Norge bør styrkes

Europarådets Kommunalkongress vedtok enstemmig rapport med anbefalinger om hvordan det lokale selvstyret i Norge kan styrkes. - Rapporten bekrefter at statlig detaljstyring overfor lokale myndigheter er for omfattende.

Foto: Shutterstock

Europapolitisk forum

Regjeringens Europapolitiske forum med kommunesektoren og Sametinget er en arena for politisk dialog om aktuelle og relevante europapolitiske saker mellom forvaltningsnivåene.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Om KS i Brussel

KS Brusselkontor følger politikkutviklingen i EU/EØS og ivaretar kommunesektorens interesser i Brussel.

Mer om europapolitikk

Les flere artikler

KONTAKT