Til hovedinnhold

Europapolitikk

En stadig større del av rammevilkårene for norsk kommunesektor avgjøres innenfor EU/EØS. KS bidrar med kompetanse på hvilke muligheter og begrensinger EØS-avtalen gir og hvordan beslutningsprosessene i Brussel kan påvirkes.

Artikler

EØS-avtalen skal evalueres

KS er representert i et offentlig utvalg som skal utrede erfaringene med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU de siste ti årene.

Kommune-Europa fordømmer tyrkisk fengselsdom

Gunn Marit Helgesen, president i den europeiske kommuneorganisasjonen CEMR, reagerer kraftig på at ordfører i Istanbul, Ekrem İmamoğlu, er dømt til fengsel og utestengt fra politikken.

EU og EØS på 1-2-3

Vil du lære mer om EU og EØS-avtalen? Eller om hva EUs nye klima- og miljøregler vil bety for norske kommuner og fylkeskommuner? Meld deg på kurs i Brussel 25. og 26. januar 2023 her.

PRESSEMELDINGER

Valgt som president i Europas kommuneorganisasjon

KS-leder Gunn Marit Helgesen er valgt til president av den europeiske kommuneorganisasjonen Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

Dialog om europapolitikken

Regjeringen hadde sitt første fysiske møte med nye representanter fra kommunesektoren og Sametinget 16. november, for å diskutere aktuelle europapolitiske saker. KS tok opp ønske om å hjelpe Ukraina gjennom kommune-til-kommunesamarbeid.

Europapolitisk forum

Regjeringens Europapolitiske forum med kommunesektoren og Sametinget er en arena for politisk dialog om aktuelle og relevante europapolitiske saker mellom forvaltningsnivåene.

Om KS i Brussel

KS Brusselkontor følger politikkutviklingen i EU/EØS og ivaretar kommunesektorens interesser i Brussel.

Mer om europapolitikk

Les flere artikler

KONTAKT