Europapolitikk

En stadig større del av rammevilkårene for norsk kommunesektor avgjøres innenfor EU/EØS. KS bidrar med kompetanse på hvilke muligheter og begrensinger EØS-avtalen gir og hvordan beslutningsprosessene i Brussel kan påvirkes.

Om KS i Brussel

Om KS i Brussel

KS Brusselkontor har to hovedoppgaver. Kontoret skal formidle aktuell EU/EØS-informasjon til norske kommuner og fylkeskommuner, og ivareta KS' interesser i Brussel.

Bred norsk programportefølje i Interreg 2021-2027

Bred norsk programportefølje i Interreg 2021-2027

Stortingsmeldingen "Levende lokalsamfunn for fremtiden" bekreftet i mai Norges deltakelse i Interreg VI for programperioden 2021-2027. Nå er det også klart hvilke Interreg-programmer Norge skal delta i.

På gang i EØS 2020

På gang i EØS 2020

På gang i EØS kommer i år i ny drakt. Etter mange utgaver på papir eller som PDF på KS' nettside, befinner årets publikasjon seg nå i sin helhet på våre nettsider.

KS in English

The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) is the organisation for all local governments in Norway.

Mer om europapolitikk

Les flere artikler

KONTAKT