Til hovedinnhold

Europapolitikk

En stadig større del av rammevilkårene for norsk kommunesektor avgjøres innenfor EU/EØS. KS bidrar med kompetanse på hvilke muligheter og begrensinger EØS-avtalen gir og hvordan beslutningsprosessene i Brussel kan påvirkes.

Artikler

Foto: KS

Invitasjon til lynkurs om EU og EØS for folkevalgte og ledere

Halvparten av sakene i kommunestyrer og fylkesting er direkte berørt av EU og EØS-avtalen åpner for mange muligheter innen utviklingsarbeid. Hva betyr dette for oss? Hvordan foregår beslutningsprosessen i EU og hvordan kan vi påvirke og medvirke? 

Foto: KS

Europeisk samarbeid styrker lokaldemokratiet

Kommunesektoren i Norge kan bidra til å styrke lokaldemokratiet i Europa. EØS-midlene bør også i neste syvårsperiode vektlegge kultursamarbeid og demokratiutvikling.

Foto: KS

Gjenvalgt med europeisk toppverv

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, er gjenvalgt som visepresident i Europarådets Kommunalkongress. Denne uka er lokal- og regionalpolitikere fra hele Europa samlet i Strasbourg.

Foto: Shutterstock

Innspill til stortingsmelding om Nansen-programmet

KS anbefaler at Nansen-programmet innrettes på en måte som bidrar til at lokaldemokrati og lokalt selvstyre i ukrainske kommuner blir styrket, og at kommune-til-kommunesamarbeid finansieres av staten.

Foto: KS

KOMMUNESPEILET

Herfra påvirkes norske kommuner hver dag

Norsk kommunesektor må følge med på arbeidet i EU. EØS-avtalen er Norges største avtale med EU, men Norge har faktisk over 70 forskjellige avtaler med EU. Kommuner og fylkeskommuner arbeider med dette hver dag.

Foto: Shutterstock

Europapolitisk forum

Regjeringens Europapolitiske forum med kommunesektoren og Sametinget er en arena for politisk dialog om aktuelle og relevante europapolitiske saker mellom forvaltningsnivåene.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Om KS i Brussel

KS Brusselkontor følger politikkutviklingen i EU/EØS og ivaretar kommunesektorens interesser i Brussel.

Mer om europapolitikk

Les flere artikler

KONTAKT