Europapolitikk

En stadig større del av rammevilkårene for norsk kommunesektor avgjøres innenfor EU/EØS. KS bidrar med kompetanse på hvilke muligheter og begrensinger EØS-avtalen gir og hvordan beslutningsprosessene i Brussel kan påvirkes.

Mer om europapolitikk

«På gang i EØS» - utgave 2019

«På gang i EØS» - utgave 2019

Hvert år lager KS et hefte om saker som diskuteres i EU-institusjonene og innenfor EØS-samarbeidet – og som vil få innvirkning på norsk kommunesektor. I år kan du spesielt lese om EUs videre arbeid med Agenda 2030, «Mot et bærekraftig Europa i 2030».

Hva slags Europa vil ungdommen ha?

Hva slags Europa vil ungdommen ha?

Europa er i endring og demokratiske verdier er under press. Hvorfor er det slik? Hva kan vi gjøre for sammen å øke oppslutningen om demokratiet? Og hvordan sikrer vi oppslutning om demokratiske verdier?

Åpne data og viderebruksdirektivet på dagsorden i Europapolitisk forum

Åpne data og viderebruksdirektivet på dagsorden i Europapolitisk forum

Revideringen av direktivet som regulerer gjenbruk av offentlige data vil påvirke kommuner og fylkeskommuner både økonomisk og teknisk. Derfor var dette et viktig tema på Europapolitisk forum som denne uka.

Viktig avgjørelser om Europarådets framtid

Viktig avgjørelser om Europarådets framtid

I dag og i morgen er utenriksministrene i Europarådets 47 medlemsland i Helsingfors for å ta viktige beslutninger om Europarådets framtid. Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, er til stede på møtet som representant for Kommunalkongressen.

Kommunesektorens internasjonale dag

Kommunesektorens internasjonale dag

- Dagens samfunnsutfordringer angår hele verden, men løses best lokalt, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen da hun åpnet Kommunesektorens internasjonal dag 5. mars.

Høringssvar om norsk kommunesektor og brexit

HØRING

Høringssvar om norsk kommunesektor og brexit

KS mener bestemmelsene om yrkeskvalifikasjoner, offentlige anskaffelser og helsetjenester mottatt i annet EØS-land, i lys av Storbritannias uttreden av EU, er viktige for kommuner og fylkeskommuner.

Les flere artikler

KONTAKT