Sted: Quality hotel Kongsberg

BTV: Nettverkssamling for kommunalsjefer helse og omsorg i BTV

KS Buskerud, Telemark, Vestfold PÅMELDING

Praktisk informasjon

Fra: 14. mars 2019 kl. 11.30

Til: 15. mars 2019 kl. 12.30

Sted: Quality hotel Kongsberg

Adresse: Chr. Augustsgate 2, 3611 Kongsberg

Målgruppe: Kommunalsjefer helse og omsorg/eller tilsvarende

Vis på kartet

Region: KS Buskerud, Telemark, Vestfold

Det er tidligere arrangert nettverkssamlinger kommunalsjefer i BTV-regionen.  Etter henvendelse fra flere av dere, er det fremkommet ønske om at dette arrangeres igjen.

Vi inviterer med dette til samling for alle kommunalsjefer i BTV.

Hensikten er erfaringsdeling og kunnskapspåfyll og nettverksbygging.

Som dere kjenner til, vil vi fra 1.1.2020 ha ny regional struktur. Altså nye fylker: Viken fylke, Vestfold og Telemark fylke. Det vil derfor på samlingen være naturlig at det diskuteres både om en slik  arena skal  videreføres - og evt også da i fortsettelsen hvilken form/målgruppe denne bør ha.

 Stikkord for samlingen er: Strategisk tjenesteutforming- Den gode styringsdialogen- Interessepolitisk arbeid i KS - og Fremtidens psykiske helsetjenester i kommunen.  - Ikke minst legges det også vekt på dialog og samtaler både rundt bordet og i plenum og ved middagen.

Programmet ligget vedlagt.

Velkommen

KONTAKT