Telemark
Klostergata 33, 3732 Skien

Vestfold
Svend Foyns gate 9, Fylkeshuset, 3126 Tønsberg

Jan Erik Innvær Regiondirektør Skien
Anne-Grethe Røsaker Spesialkonsulent Skien
Ann-Kariin Iversen Rådgiver Tønsberg
Didrik Bakken Rådgiver Skien
Karianne Karlsen Resare Rådgiver Skien
Liv Dolven Spesialkonsulent Tønsberg
Marianne Kittilsen Spesialkonsulent Skien
Merethe Taang Seniorrådgiver Skien