En stor delegasjon fra kommunene og fylkeskommunen i både Vestfold og Telemark deltok på årets konferanse. Tønsberg kommune bidro i programmet og snakket om effekter og erfaringer knyttet til klarspråk-satsingen sin på en av parallellsesjonene.

Kommunene og fylkeskommunene i våre to fylker samarbeider gjennom Digi TV (Digitale Telemark og Vestfold) som er ett av landets 10 digitaliseringsnettverk.

Hensikten er å jobbe sammen for å:

  • Styrke den samlede kompetansen og dele på nøkkelkompetanse.
  • Øke gjennomføringskraften i utbredelse og gevinstrealisering av nasjonale løsninger og prosjekter.
  • Gjennom å ta del i nasjonalt arbeid, forsterke og påvirke det nasjonale utviklingsarbeidet, herunder delta i arbeidet med å få frem behovene i kommunesektoren.
 

Tønsberg kommune presenterte "Fakturaprosjektet"
Tønsberg kommune presenterte "Fakturaprosjektet" under årets eKommune-konferanse. Foto: KS

KS har utredet hvordan utfordringene knyttet til digitaliseringen av kommunal sektor best kan håndteres fremover. Rapporten fra dette arbeidet finner du her.