Debatthefte 2024

Foto: Bly

Lenkeblokk Icon Rom for gode tjenester

Påmeldingslenke

Lenkeblokk Icon Påmeldingslenke Strategikonferansen Vestfold og Telemark 2024

Strategikonferansen er KS sin møteplass for ordførere, fylkesordførere, andre folkevalgte, fylkesmøterepresentanter, kommunedirektører, fylkesdirektør og andre toppledere i kommuner og fylkeskommunen, medlemmer i regionråd og medlemmer av Samfunnsbedriftene.

Rom for gode tjenester?

Konferansen er blant annet med på å legge grunnlaget for det kommende hovedtariffoppgjøret med utgangspunkt i debatthefte 2024 - Rom for gode tjenester, og hvordan vi best møter utfordringer og muligheter fremover. 

Her finner du program for årets konferanse: Invitasjon og program KS Strategikonferanse Vestfold og Telemark 2024.pdf

Fylkesmøter for KS Vestfold og KS Telemark

Etter konferanseprogrammet holdes fylkesmøtene for henholdsvis KS Vestfold og KS Telemark på hotellet. Fylkesmøtedelegatene får egen innkalling, og møtedokumentene sendes til delegatene en uke før møtet.

Fylkesmøtet er KS' øverste medlemsorgan i fylket. På fylkesmøtet møtes de valgte representantene fra kommunene og fylkeskommunen. I Telemark er det 52 representanter og i Vestfold 46.

Hovedtemaet for fylkesmøte er KS' rolle som arbeidsgiverorganisasjon, og det er fylkesmøtet som gir KS innspill til årets forhandlingsmandat i lønns- og tarifforhandlinger.

Her finner du KS' vedtekter