Fylkeskommunen og KS har etablert et partnerskap i samarbeid med kommunene i Vestfold og Telemark. Målet er å finne nye måter å løse utfordringene med ungt utenforskap.

Initiativet kom fra Lederforum for oppvekst i Vestfold og Telemark. Fylkesstyret og Kommunedirektørutvalget i KS Vestfold og Telemark ønsker initiativet velkomment og har gitt sin tilslutning til partnerskapet.

Invitasjon til deltakelse i Partnerskapet: Invitasjon til PartnerskapetInvitasjon til Partnarskapet (last ned pdf fra lenker)

Kunnskapsgrunnlaget: Lenke til kunnskapsgrunnlaget

Aktuelle konferanser

Samling nr 3 INNOVASJON er under planlegging, sted og dato publiseres senere.


Øvrige relevante samlinger (følg lenka)