Fylkeskommunen og KS har etablert et partnerskap i samarbeid med kommunene i Vestfold og Telemark. Målet er å finne nye måter å løse utfordringene med ungt utenforskap.

Initiativet kom fra Lederforum for oppvekst i Vestfold og Telemark. Fylkesstyret og Kommunedirektørutvalget i KS Vestfold og Telemark ønsker initiativet velkomment og har gitt sin tilslutning til partnerskapet.

Invitasjon til deltakelse i Partnerskapet: Invitasjon til PartnerskapetInvitasjon til Partnarskapet (last ned pdf fra lenker)

Kunnskapsgrunnlaget: Se vedlegg (pdf)

Aktuelle konferanser

Samling nr 2 MEDVIRKNING: 13. april 2023 i Bølgen Kulturhus, Larvik

Invitasjonen til denne samlingen finner du her: Invitasjon samling nr 2 Partnerskap for inkludering og ung deltakelse (følg lenka)


Øvrige relevante samlinger
(følg lenka)