Fylkeskommunen og KS har etablert et partnerskap i samarbeid med kommunene i Vestfold og Telemark. Målet er å finne nye måter å løse utfordringene med ungt utenforskap.

Initiativet kom fra Lederforum for oppvekst i Vestfold og Telemark. Fylkesstyret og Kommunedirektørutvalget i KS Vestfold og Telemark ønsker initiativet velkomment og har gitt sin tilslutning til partnerskapet.

I forbindelse med etablering av partnerskapet ble det laget et kunnskapsgrunnlag.

Dette finner du her: Lenke til kunnskapsgrunnlaget

Aktuelle konferanser

Samling nr 3 INNOVASJON og UTVIKLING fant sted i Ibsenhuset i Skien 18. januar 2024.


Øvrige samlinger i partnerskapet (følg lenka)