Fylkeskommunen og KS har etablert et partnerskap i samarbeid med kommunene i Vestfold og Telemark. Målet er å finne nye måter å løse utfordringene med ungt utenforskap.

Initiativet kom fra Lederforum for oppvekst i Vestfold og Telemark. Fylkesstyret og Kommunedirektørutvalget i KS Vestfold og Telemark ønsker initiativet velkomment og har gitt sin tilslutning til partnerskapet.

Invitasjon til deltakelse i Partnerskapet: Invitasjon til PartnerskapetInvitasjon til Partnarskapet (pdf)

Kunnskapsgrunnlaget: Se vedlegg (pdf)

 

Aktuelle konferanser

Samling nr 2 MEDVIRKNING: tid og sted ikke avklart

Påmelding skjer i delegasjon ved kommunalsjef oppvekst i den enkelte kommune og andre inviterte aktører.

Øvrige relevante samlinger