Arbeidet  med heltidskultur ble intensivert gjennom revidering av Heltidserklæringen høsten 2015.  Som en oppfølging av Heltidserklæringen ble læringsnettverket NyttBlikk opprettet og gjennomført i regionen 2015-2017.  Nå arrangerer vi et nytt læringsnettverk i perioden 2018-2020.

Deltakende kommuner i dette nettverket er:

  • Kongsberg, Lier, Ringerike og Øvre Eiker fra Viken
  • Nome, Midt-Telemark og Sandefjord fra Vestfold og Telemark

Samlinger i læringsnettverket

1. Samling  31. januar-1. februar 2018

Koordinatorsamling 24. april 2018

2. Samling 11.-12. september 2018

Koordinatorsamling  9. november 2018                            

3. Samling 30.-31. januar 2019

Koordinatorsamling 23.-24 april 2019

4. Samling 11.-12. september 2019

Koordinatorsamling 3. desember 2019

5. Samling 29.-30. januar 2020


Bakgrunn