Det var mange gode kandidater og flere som kunne nådd opp i årets konkurranse. Juryens oppfordring til alle kommuner: Gjør dere kjent med årets kandidater og bli inspirert. Folk vil bo der det er arbeid å finne og arbeidsplasser skapes der det er folk.  

Godt langsiktig arbeid er ikke bare viktig i den kommunen og regionen det gjelder. De inspirerer også andre kommuner og gir et godt utgangspunkt for læring.

Kriteriene som ligger til grunn for prisen peker på noe alle kommuner kan strekke seg etter.

  • Å være samarbeidsorientert, omstillingsdyktig og aktiv overfor næringslivet.
  • Man må jobbe med det man har, gå fra ord til handling og tenke langsiktig.
  • Det krever godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse og nært samarbeid med lokalt næringsliv.

Prisen deles ut i to kategorier: Kommuner med flere enn 15.000 innbyggere og kommuner med færre enn 15.000 innbyggere. Det er administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, som står for utdelingen.

De nominerte i årets konkurranse var: Asker, Sandefjord, Kongsvinger, Hamarøy, Kvitsøy og Notodden. Prisen ble delt ut av administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Lenkeblokk Icon Her kan du lese mer om de nominerte kommunene

Juryen sier om Sandefjord kommune - årets vinner blant store kommuner

"Kommunen har jobbet systematisk og helhetlig med næringsutvikling i en årrekke – med ambisjon om å bli best i landet. De er unike på tilrettelegging for gründervirksomhet, med over 500 bedriftsetableringer årlig.

Grønne og innovative løsninger er i førersetet, og kommunen spiller ball med leverandørene for å danne framtidas smartby. 

De tar gode initiativ for å sikre kompetanse, blant annet gjennom å inkludere flerkulturelle miljøer. Det har bidratt til at nærmere 1000 personer har kommet inn i arbeidslivet.  

Dette er en kommune med gode industritradisjoner som har fostret fram store bedriftslokomotiver med internasjonal virksomhet."

Juryen sier om Kvitsøy kommune - årets vinner blant små kommuner

"Tross krevende forutsetninger med avstandsulemper og få innbyggere, er dette en kommune som skaper muligheter og på en innovativ måte utnytter sitt potensial. Kommunen har et lite, men variert næringsliv.

Kommunen jobber med innovasjonsprosjekter med fokus på bosted- og bedriftsattraktivitet. Stikkord om kommunen er engasjement og innovativ tilnærming.

Kommunen samarbeider godt med næringsliv, statsforvalter og fylkeskommune.

Kommunen legger til rette for utvikling av ny teknologi i godt samarbeid med næringslivet og kunnskapsmiljøer. Nytt næringsområde er i vente, et tegn på tilrettelegging for nye næringer.

De legger til rette for turistnæringen og har blant annet en populær restaurant

Juryen har fremhevet at denne kommunen også er foreslått av distriktssenteret – som kjenner svært godt til de små kommunene i landet."

Juryen gratulerer Sandefjord og Kvitsøy så mye med prisen for Årets vertskapskommune for næringslivet.


Ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord kommune tok i mot prisen for Årets vertsskapskommune for næringslivet med digital hilsen til publikum i Trondheim under utdelingen. Foto: KS