Dialogen omkring avtalene finner sted i Lederforum for oppvekst i Vestfold og Telemark v/ oppvekstansvarlige i kommunene. Avtalene drøftes jevnlig i KS Kommunedirektørutvalg.

Vestfold og Telemarksavtale om skole 2024.pdf

Vestfold og Telemarksavtale om barnehage 2024.pdf

Vedlegg til Vestfold og Telemarksavtale for barnehage - eksempler.pdf

 

Vestfold og Telemarksavtale om skole 2023

Vestfold og Telemarksavtale om barnehage 2023

Vedlegg til Vestfold og Telemarksavtale om barnehage - eksempler

 

Avtaleperioden gjelder for kalenderår. Det er et overordnet prinsipp at det til enhver tid er bostedskommunen som skal betale for spesialpedagogiske tiltak og grunnbeløp. Dette gjelder også for helhetlige opplæringstilbud i spesialavdelinger og voksenopplæringstjenester.

Avtalen gjelder også der hvor Fylkeskommunen er ansvarlig for grunnskoleopplæring, jf. Oppl.l.§ 132 (ved plassering i barnevernsinstitusjon) og hvor opplæringen foregår i elevens hjemskole/nærskole til institusjonen.