Dialogen omkring avtalene finner sted i Lederforum for oppvekst i Vestfold og Telemark v/ oppvekstansvarlige i kommunene. Avtalene drøftes jevnlig i KS Kommunedirektørutvalg.

Vestfold og Telemarksavtale om skole 2021

Vestfold og Telemarksavtale om barnehage 2021

Vedlegg til Vestfold og Telemarksavtale om barnehage - eksempler

Avtaleperioden gjelder for kalenderår. Det er et overordnet prinsipp at det til enhver tid er bostedskommunen som skal betale for spesialpedagogiske tiltak og grunnbeløp.

Avtalen gjelder også der hvor Fylkeskommunen er ansvarlig for grunnskoleopplæring, jf. Oppl.l.§ 132 (ved plassering i barnevernsinstitusjon) og hvor opplæringen foregår i elevens hjemskole/nærskole til institusjonen.