Skoleruter i Telemark
Telemark kan legge 193 dagers skolerute. Dette gir fleksibilitet også for den enkelte skole. Inneklemte dager etter 17. mai må være skoledager for å sikre eksamensavvikling.


Skoleruter i Buskerud

Fagutvalg Buskerud vedtar forslag til skoleruter. Her er skolerutene for Buskerud.


Skoleruter i Vestfold
Her er skolerutene for Vestfold.