Det har de siste årene vært sterk vekst i offentlige innkjøp, og kommuner og fylkeskommuner kjøper inn varer og tjenester for om lag 200 milliarder kroner årlig. Det er både samfunnsnyttig og smart å bruke en større del av disse milliardene til å etterspørre morgendagens bærekraftige løsninger.

Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp.

Hvordan blir anskaffelser et strategisk virkemiddel?

Nettverket skal bygge kunnskap om anskaffelser og har som ambisjon om å trygge deltagerne på hvordan dette kan skje i praksis:

  • Er kunnskapen om behovet som ligger til grunn for et forestående innkjøp tilstrekkelig?
  • Etterspørres de riktige og mest kostnadseffektive løsningene for deres behov?
  • Er innkjøpere oppdatert på hva markedet er i stand til å levere?
  • Utnyttes innovasjonspotensialet i arbeidet med å skape de beste løsningene?
  • Er handlingsrommet for innovasjon kjent for dere/kommunen?

Vi legger opp til fem samlinger med oppstart 13. oktober.

Påmelding og informasjon

Kommuner som har lyst til å delta kan sende en enkel søknad til arrangøren

For mer informasjon om nettverket for innovative anskaffelser - Østlandet

Kontakt

KS Viken: Gustav Weiberg-Aurdal

KS Telemark og Vestfold: Didrik Bakken

KS Innlandet: Kari Liberg