Folkevalgtprogrammet

De fleste kommunestyrer og fylkesting gjennomfører kjerneprogrammet i KS Folkevalgtprogram. Alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg tilbys i tillegg ytterligere to dager med skreddersydde folkevalgtdager.

Stor interesse for KS Folkevalgtprogram

Stor interesse for KS Folkevalgtprogram

Over 13.000 personer har deltatt på KS Folkevalgtprogram siden september 2019. Deltakerne gir uttrykk for at programmet er relevant, nyttig og lærerikt.

Kontaktpersoner Folkevalgtprogrammet

Kontaktpersoner Folkevalgtprogrammet

Her finner du hvem du skal kontakte om du har spørsmål eller ønsker en folkevalgtdag.

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg etter den nye kommuneloven. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

KS Folkevalgtprogram

KS Folkevalgtprogram

KS Folkevalgtprogram tilbys alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg i hver valgperiode. KS anbefaler at det settes av tid til programmet i møtekalenderne så tidlig som mulig.

Prosessveiledere

Prosessveiledere

Her finner du en oversikt over alle prosessveilederne i Folkevalgtprogrammet i de forskjellige regionene.

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

Kommunens rolle som arealplanmyndighet

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. Derfor tilbyr KS en egen folkevalgtdag om dette temaet.

Verdiskaping med natur og kultur

Verdiskaping med natur og kultur

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med denne modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Folkevalgtdag i samfunnsutvikling

Som valgt representant for innbyggerne i kommunen din har du ikke bare fått et ansvar for at folk får de tjenestene de trenger. Du har også påtatt deg en rolle som lokal samfunnsutvikler. KS tilbyr fordypningsdag i by- og stedsutvikling.

For deg som folkevalgt

For deg som folkevalgt

Som folkevalgt har du mange roller og det er mange hensyn å ivareta. Her har vi samlet informasjon som kan være særlig relevant for deg.

Mer om Folkevalgtprogrammet

Her finner du boka Tillit KS Folkevalgtprogram 2019-2023

Her finner du boka Tillit KS Folkevalgtprogram 2019-2023

Har du deltatt på KS Folkevalgtprogram eller ønsker å lese om folkevalgtes rolle i lokalpolitikken? Les boken Tillit.

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik har vært ordfører i Andøy kommune de siste 20 år og hovedstyremedlem i KS i den siste valgperioden (2015-2019). Han har bakgrunn som lensmann og var leder av Vernepliktsutvalget, oppnevnt av Forsvarsdepartementet, i 2015-2016.

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

KS Advokatene har blitt kontakta av ei rekkje kommunar med spørsmål om det ikkje lenger er gyldig framgangsmåte å velja ordførar og varaordførar etter skriftleg avrøysting. Advokatane konkluderer her med at val på denne måten framleis er gyldig.

KS Folkevalgtprogram er i gang

KS Folkevalgtprogram er i gang

Hvilke roller har de folkevalgte, hva er et godt samspill med administrasjonen? Hvordan kan de folkevalgte samarbeide på tvers av partiene og med innbyggerne?

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Innbyggere og folkevalgte vurderer lokaldemokratiet ulikt. Selv om det ikke finnes én bestemt forklaring på hva godt lokaldemokrati innebærer, er åpenhet, klare ansvarslinjer og inkludering av opposisjonspolitikere klare fellestrekk.

Råd for å forebygge hat og trusler

Råd for å forebygge hat og trusler

Guide til god ytringskultur, retningslinjer for bruk av sosiale medier og mer forskning er noen av rådene som kan bidra til å forebygge hatefulle ytringer på nett. Rådene er utarbeidet av Ipsos på oppdrag for KS for å motvirke hat og trusler.

Les flere artikler

KONTAKT