Folkevalgtprogrammet

De fleste kommunestyrer og fylkesting har gjennomført kjerneprogrammet i KS Folkevalgtprogram. Alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg tilbys ytterligere to dager med skreddersydde folkevalgtdager.

Mer om Folkevalgtprogrammet

Råd for å forebygge hat og trusler

Råd for å forebygge hat og trusler

Guide til god ytringskultur, retningslinjer for bruk av sosiale medier og mer forskning er noen av rådene som kan bidra til å forebygge hatefulle ytringer på nett. Rådene er utarbeidet av Ipsos på oppdrag for KS for å motvirke hat og trusler.

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Kommunestyrene i sammenslåingskommuner skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober. Funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene varer til og med 31. desember. Det reiser spørsmål om hvilket kommunestyre som skal ha ansvar for ulike saker.

Kurs om ny kommunelov

Kurs om ny kommunelov

Høsten 2019 trer den nye kommuneloven i kraft. KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte våren 2019 bl.a folkevalgte og administrative ledere i kommuner og fylkeskommuner til dagskurs om endringene. Se opptak av alle innleggene her.

KS Folkevalgtprogram – husk å bestille datoer

KS Folkevalgtprogram – husk å bestille datoer

KS har nå utviklet et nytt folkevalgtprogram for kommunestyrer og fylkesting i den kommende valgperioden. Her finner du informasjon for Vest-Norge.

Kommuneplan som bedre politisk styringsverktøy

Kommuneplan som bedre politisk styringsverktøy

Hvordan kan kommuneplanen bli et bedre verktøy for å oppnå politiske resultater? KS inviterer kommuner og fylkeskommuner til å bli med i et utviklingsarbeid der vi ser nærmere på samfunnsdelen i kommuneplanen.

Skal bistå Agder-kommunene med KS’ Folkevalgtprogram

Skal bistå Agder-kommunene med KS’ Folkevalgtprogram

I Agder står fire personer med lang og bred erfaring fra politikk, kommuneadministrasjon og -ledelse klare til å bistå kommunene i arbeidet med Folkevalgtprogrammet i Agder.

Les flere artikler

KONTAKT