Nærmere 50 prosessveiledere står klare til å møte folkevalgte og administrative ledere i kommunene, fylkeskommunene og bydelsutvalgene i Oslo. 

KS Folkevalgtprogram tilbys alle kommuner og fylkeskommuner som ønsker å benytte seg av det de neste fire årene. Formålet med programmet er å bidra til et lokaldemokrati med høy tillit. Programmet skal gi folkevalgte motivasjon og trygghet i rollen, slik at de kan løse samfunnsutfordringer og skape nye muligheter. 

- Svært mange kommuner og fylkeskommuner har allerede avtalt tid for gjennomføring av programmet. Det blir en travel høst og vinter, sier folkevalgtgeneral Dag-Henrik Sandbakken 

Dag-Henrik Sandbakken er leder av KS Folkevalgtprogram. Foto: KS

Rundt 50 prosessveiledere

Omtrent 50 prosessveiledere er engasjert til å lede dagene i KS Folkevalgtprogram.  Hver enkelt region og fylkeskommunene har en egen koordinator, som kan kontaktes for å få på plass en avtale. 

- Jeg er veldig stolt av prosessveilederne vi har rekruttert til denne perioden. Noen har lang erfaring bak seg som ordfører eller kommunedirektør, andre er ansatt i KS eller har vært folkevalgt. Til felles har de en glødende interesse for lokaldemokratiet, sier Sandbakken.

Fire dager med program

KS Folkevalgtprogram består av to deler:

  • Første del er basisprogrammet, som legger vekt på folkevalgtes rolle og samspillet mellom politikk og administrasjon, folkevalgte og innbyggere. Å bidra til et godt debattklima og kollegialt samarbeid står også sentralt.
  • Andre del er to skreddersydde temadager. Disse dagene står kommunestyret eller fylkestinget fritt til å fordype seg i ulike temaer. Det kan være faglig påfyll om kommuneøkonomi, etikk og habilitet, samfunnsplanlegging eller arbeidsgiverpolitikk. Det er også mulig å få hjelp og støtte til å styrke kollegiet.

- Noe av det viktigste vi gjør i KS Folkevalgtprogram er å gi folkevalgte og administrative ledere mulighet til å reflektere over egen rolle og diskutere med kollegaene sine, sier Sandbakken.

Nye folkevalgte og de obligatoriske rådene

Ved hvert valg kommer det mange nye folkevalgte inn i de folkevalgte organene. Til denne målgruppen har vi laget et eget, digitalt, modulbasert kurs som gir en innføring i hva det vil si å være folkevalgt. Dette kurset kan tas individuelt når det passer for den enkelte, men det kan være lurt å gå gjennom dette før det konstituerende møtet. 

KS har også et opplegg for de obligatoriske rådene, det vil si for ungdomsråd, eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelser. Dette kan rådet benytte selv, eller flere råd kan gå sammen for å gjennomføre programmet. 

De nye kommunestyrene og fylkestingene har muligheter til å skape gode tjenester og gode lokalsamfunn sammen med innbyggerne. Det er også store utfordringer de må finne løsninger på i løpet av perioden.  

 - Jeg håper og tror at programmet vil bidra til å motivere og trygge de folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, slik at de kan løse utfordringene og skape nye muligheter til det beste for innbyggerne, sier Sandbakken.