- Hensikten med KS Folkevalgtprogram er å gi folkevalgte motivasjon og trygghet i rollen, slik at de kan løse samfunnsutfordringer og skape nye muligheter, sier folkevalgtgeneral, Dag-Henrik Sandbakken.

KS har tilbudt folkevalgtprogrammet til alle kommuner og fylkeskommuner siden 1970-tallet. Nå gjøres siste forberedelser for neste periode, som starter etter kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023.

- Det er innsatsen til de folkevalgte som utgjør lokaldemokratiet. Ofte kan det være et engasjement i en lokal sak og ønske om å bidra, som fører folk inn i lokalpolitikken. Så er vår oppgave å gi de trygghet og motivasjon i rollen, slik at de har lyst til å fortsette, sier Sandbakken.

Dag-Henrik Sandbakken er leder av KS Folkevalgtprogram. Foto: KS

Rundt 50 prosessveiledere

Omtrent 50 prosessveiledere er engasjert til å lede dagene i KS Folkevalgtprogram.  Hver enkelt region og fylkeskommunene har en egen koordinator, som kan kontaktes for å få på plass en avtale. 

- Jeg er veldig stolt av prosessveilederne vi har rekruttert til denne perioden. Noen har lang erfaring bak seg som ordfører eller kommunedirektør, andre er ansatt i KS eller har vært folkevalgt. Til felles har de en glødende interesse for lokaldemokratiet, sier Sandbakken.

Fire dager med program

KS Folkevalgtprogram består av to deler:

  • Første del er basisprogrammet, som legger vekt på folkevalgtes rolle og samspillet mellom politikk og administrasjon, folkevalgte og innbyggere. Å bidra til et godt debattklima og kollegialt samarbeid står også sentralt.
  • Andre del er to skreddersydde temadager. Disse dagene står kommunestyret eller fylkestinget fritt til å fordype seg i ulike temaer. Det kan være faglig påfyll om kommuneøkonomi, etikk og habilitet, samfunnsplanlegging eller arbeidsgiverpolitikk. Det er også mulig å få hjelp og støtte til å styrke kollegiet.

- Noe av det viktigste vi gjør i KS Folkevalgtprogram er å gi folkevalgte og administrative ledere mulighet til å reflektere over egen rolle og diskutere med kollegaene sine, sier Sandbakken.