Kommuneplanens samfunnsdel skal være kommunenes viktigste verktøy for langsiktig og strategisk planlegging.

Dag-Henrik Sandbakken, fagleder for lokaldemokrati i KS

- Kommuneplanens samfunnsdel skal være kommunenes viktigste verktøy for langsiktig og strategisk planlegging. Samtidig er ikke alltid planen fullt ut utnyttet av de folkevalgte. Det er bakgrunnen for at vi har gjennomført dette arbeidet, sier fagleder for lokaldemokrati i KS, Dag-Henrik Sandbakken.

Prosjektet startet opp i 2019. Nå er rapporten, som er utført av Asplan Viak, endelig klar. Den vil bli lansert på et webinar tirsdag 7. mars, som vil være gratis og tilgjengelig for alle.

Anbefalinger til kommunene

Erik Plathe, seniorplanlegger i Asplan Viak, kommer for å presentere rapporten og anbefalingene. Anbefalingene retter seg mot de folkevalgte og administrasjonen i kommunene, planleggere, fylkeskommune og statsforvaltere. Anbefalingene er relevante for både små og store kommuner.

- Basert på anbefalingene i rapporten vil det bli utviklet et «eget spor» i KS Folkevalgtprogram som tilbys kommuner som planlegger for «Ny agenda for kommuneplanens samfunnsdel», sier Sandbakken.

Et av rådene er å koble samfunnsdelen og økonomiplanen tettere sammen. Det er en forutsetning for at samfunnsdelen skal fungere som et politisk styringsverktøy. Økonomiplanen kan med fordel kalles «handlings- og økonomiplan» når den følger opp sa

mfunnsdelens satsingsområder.

Erfaringer fra Gausdal kommune

Målet med rapporten er at de folkevalgte ved å arbeide med samfunnsdelen i kommuneplanen kan legge grunnlaget for bedre politikk og resultater. Formålet er å forenkle og forkorte planprosessene.

Gausdal er en av seks kommuner, som har deltatt i prosjektet. Kommunene Arendal, Gjesdal, Hvaler, Indre Østfold og Osterøy har jobbet i et nettverk for å utvikle kommuneplanens samfunnsdel til å bli et mer reelt politisk styringsverktøy.

Både ordfører i Gausdal, Anette Musdalslien og kommunedirektør Rannveig Mogren vil delta på webinaret for å fortelle om noen av

sine erfaringer.

Webinar: Ny agenda for kommuneplanens samfunnsdel