KS Folkevalgtprogram skal bidra til god rolleforståelse og hvordan man kan samspille til det beste for innbyggerne i kommunen, bydelen eller fylkeskommunen. Programmet bygger på boka Tillit KS Folkevalgtprogram 2019-2023.