Hver region har koordinatorer som er kommunenes og fylkeskommunenes kontaktpersoner for bestilling og oppfølging av folkevalgtprogrammet.

Sammen med kommunen finner koordinatoren tidspunkt, tema og prosessveiledere for de fire dagene kommunen har til rådighet i perioden.

Kommunen kan også kontakte koordinator for generelle spørsmål om eller innspill til folkevalgtprogrammet.

Koordinatorer i KS Folkevalgtprogram:

Region Viken

Gjertrud Strand Sanderød
Mobil: +4795913701
E-post: gjertrud.strandsanderod@ks.no

Region Innlandet

Siv Irèn Storbekk
Mobil: +4795460772
E-post: Siv.Iren.Storbekk@ks.no

Martin Skramstad
Mobil: +4791116611
E-post: Martin.Skramstad@ks.no

Region Vestfold og Telemark

Karianne Karlsen Resare
Mobil: +4797650656
E-post: Karianne.Karlsen.Resare@ks.no

Region Agder

Ruth Stubberud
Mobil: +4793403278
E-post: Ruth.Stubberud@ks.no

Region Vest-Norge

Elin Wetås Jara
Mobil: +4741559755
E-post: Elin.Wetas.Jara@ks.no

Tom Gundersen
Mobil: +4793449090
E-post: Tom.Gundersen@ks.no

Region Møre og Romsdal

May-Ann Bruun
Mobil: +4790739870
E-post: May-Ann.Bruun@ks.no

Region Trøndelag

Eva I. Lauglo
Mobil: +4795821384
E-post: eva.lauglo@ks.no

Region Nord-Norge

Finnmark
Børge Eieland
Mobil: +4747624456
E-post: borge.eieland@ks.no

Troms
Bianca Maria Johansen
Mobil: +4795865979
E-post: bianca.maria.johansen@ks.no

Nordland
Robert Isaksen
Mobil: +4747284496
E-post: robert.isaksen@ks.no

Oslo

Lasse Østmark
Mobil: +4748169900
E-post: lasse100@online.no