Pensjon

Her har vi samlet informasjon om pensjon i tariffavtalene og pensjonsrelaterte temaer.

Forhandlingsløsning på SGS 2020 Pensjonsordninger

Forhandlingsløsning på SGS 2020 Pensjonsordninger

Partene i kommunal sektor kom onsdag 3.11.21 frem til en løsning på en ny toårig avtale om Pensjonsordninger i kommunal sektor.

Fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense

Fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense

Stortinget har vedtatt at plikt til fratreden ved lavere aldersgrense enn den alminnelige skal opphøre. Endringen er i kraft fra 1. juli 2021.

SGS 2020 Pensjonsordninger – særskilt reguleringen av pensjonsytelser i 2021

SGS 2020 Pensjonsordninger – særskilt reguleringen av pensjonsytelser i 2021

Partene har avtalt en særskilt regulering av pensjonsytelser i 2021. Avtalen innebærer at pensjonsytelsene reguleres på tilsvarende måte som alderspensjon fra folketrygden, og pensjonsytelser fra lovfestede offentlige tjenestepensjonsordninger.

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Pensjonert personell som frivillig påtar seg nødvendig arbeid, eller beordres til tjeneste, kan nå motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres. Tiltaket er forlenget.

Ny sats for pensjonistlønn

Ny sats for pensjonistlønn

Fra 1.1.2021 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår kr. 218,- pr. time.

Undersøkelse om pensjon

Undersøkelse om pensjon

Partene ble i hovedtariffoppgjøret 2016 enige om å fortsette arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til den nye folketrygden og pensjonsordningen i staten. Dette arbeidet pågår for fullt og den første rapporten er nå klar.

Om særaldersgrense for alarmsentraloperatører

En dom i Nord-Troms tingrett gjør det nødvendig å presisere at det ikke er anledning for en kommune å avtale andre aldersgrenser for grupper av ansatte enn det som er avtalt mellom partene i Hovedtariffavtalen.

Aldersgrenser for stillinger knyttet til 110-sentraler

Aldersgrenser for stillinger knyttet til 110-sentraler

Det er viktig at man benytter korrekte aldersgrenser, spesielt med tanke på pensjon. Feil bruk kan få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver.

Mer om pensjon

Les flere artikler

KONTAKT