Til hovedinnhold

Pensjon

Her har vi samlet informasjon om pensjon i tariffavtalene og pensjonsrelaterte temaer.

Artikler

Mer om pensjon

KS vil viderefør tiltak med særskilt pensjonistlønnssats

KS har anmodet Arbeids- og inkluderingsdepartementet om nødvendig forskriftsendring, slik at tiltaket med en særskilt pensjonistlønnssats for arbeid med fordrevne fra Ukraina kan videreføres.

HØRING

Høringssvar om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse

KS støtter departementets forslag til bestemmelser som følger opp avtalen av 3. mars 2018 (Pensjonsavtalen) vedrørende reformert offentlig AFP.

Tiltak med særskilt pensjonistlønnssats videreføres

Tiltak med særskilt pensjonistlønnssats for arbeid med TISK-tiltak og vaksinering, og for arbeid med fordrevne fra Ukraina, forlenges frem til 1. juli 2023.

HØRING

Høringssvar: KS støtter pensjonsutvalgets forslag til et forbedret pensjonssystem

KS' høringssvar til NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem, med forslag om endrede aldersgrenser, minsteytelser og alderspensjon til uføre.

Pensjonister kan jobbe med TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien uten å tape pensjon

Kommuner kan ha behov for ekstra bemanning for å håndtere oppskalering av TISK-tiltak eller vaksinering. Fra 10. september 2022 kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Pensjonister kan påta seg arbeid med fordrevne fra Ukraina uten å tape pensjon

Det er ventet at kommunene vil ha behov for ekstra bemanning som følge av ankomstene fra Ukraina. Pensjonert personell kan nå motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Les flere artikler

KONTAKT