Til hovedinnhold

Pensjon

Her har vi samlet informasjon om pensjon i tariffavtalene og pensjonsrelaterte temaer.

Artikler

Foto: ScanStock

Rundskriv om ny tariffavtale om pensjon

Det er nå sendt ut rundskriv om endringene partene har avtalt i SGS 2020 Pensjonsordninger for perioden 1.1.24 – 31.12.25.

Foto: Shutterstock

Ny sats for pensjonistlønn

Fra 1.1.2024 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår kr. 245,- pr. time.

Foto: KS

Enighet om tariffavtale om pensjon

Etter forhandlinger er KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne kommune enige om ny SGS 2020 Pensjonsordninger for perioden 1.1.24-31.12.25.

Foto: Mostphotos

Pensjonistlønn for arbeid med flyktninger fra Ukraina videreføres

Dialog mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet resulterer i at den særskilte pensjonistlønnssatsen for arbeid med flyktninger fra Ukraina videreføres.

Foto: Shutterstock

KS støtter regjeringens forslag om et nytt bredt pensjonsforlik

Regjeringen følger nå opp pensjonsutvalgets forslag om et nytt forlik om pensjonsreform, hvor utvalget blant annet har anbefalt at aldersgrensene skal levealderjusteres. KS støtter utvalgets hovedkonklusjoner.

Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

KS fornøyd med avtale om pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrense

Regjeringen og partene i offentlig sektor kom 25. august til enighet om langsiktige pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrense.

Foto: Unsplash (Danielle MacInnes)

Forhandlinger om pensjonsregler ved særaldersgrense

Statsråd Marte Mjøs Persen møtte partene i offentlig sektor tirsdag 30. mai, for å innlede forhandlingene om langsiktige pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser.

Foto: shutterstock

ESA-klager og pensjonsanskaffelser

Storebrand har klaget Norge inn for ESA. Storebrand mener at KLP mottar ulovlig statsstøtte, og at kommuner og helseforetak bryter reglene for offentlige anskaffelser.

Foto: Shutterstock

Forhandlingsløsning på SGS 2020 Pensjonsordninger

Partene i kommunal sektor kom onsdag 3.11.21 frem til en løsning på en ny toårig avtale om Pensjonsordninger i kommunal sektor.

Foto: Adobe Stock

Fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense

Stortinget har vedtatt at plikt til fratreden ved lavere aldersgrense enn den alminnelige skal opphøre. Endringen er i kraft fra 1. juli 2021.

KONTAKT