Til hovedinnhold

Pensjon

Her har vi samlet informasjon om pensjon i tariffavtalene og pensjonsrelaterte temaer.

Artikler

Mer om pensjon

Tiltak med særskilt pensjonistlønnssats videreføres

Tiltak med særskilt pensjonistlønnssats for arbeid med TISK-tiltak og vaksinering, og for arbeid med fordrevne fra Ukraina, forlenges frem til 1. juli 2023.

HØRING

Høringssvar: KS støtter pensjonsutvalgets forslag til et forbedret pensjonssystem

KS' høringssvar til NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem, med forslag om endrede aldersgrenser, minsteytelser og alderspensjon til uføre.

Pensjonister kan jobbe med TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien uten å tape pensjon

Kommuner kan ha behov for ekstra bemanning for å håndtere oppskalering av TISK-tiltak eller vaksinering. Fra 10. september 2022 kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Pensjonister kan påta seg arbeid med fordrevne fra Ukraina uten å tape pensjon

Det er ventet at kommunene vil ha behov for ekstra bemanning som følge av ankomstene fra Ukraina. Pensjonert personell kan nå motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Plikten til å fratre ved særaldersgrense utsettes

Stortinget har vedtatt å endre lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere.

B-rundskriv 4/2020 - Stillinger med særaldersgrense

Ved hovedtariffrevisjonen 2020 ble det avtalt endringer i stillingskodesystemet. Det er derfor behov for en ny ajourføring av oversikten over stillinger med særaldersgrense i KS’ tariffområde.

Les flere artikler

KONTAKT