Til hovedinnhold

Tariffoppgjøret 2024

Tariffoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør, hvor det skal forhandles om ny toårig hovedtariffavtale. KS og forhandlingssammenslutningene starter forhandlingene 15. april.

Artikler

Foto: KS

PRESSEMELDINGER

- Økonomisk ramme som gir handlingsrom

– Frontfagets ramme på 5,2 prosent gir partene i kommunesektoren et godt utgangspunkt for å finne ansvarlige og samlende løsninger, som tar hensyn til en svekket kommuneøkonomi, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Foto: ks

Forhandlingsstart i hovedoppgjøret

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren startet forhandlingene 15. april. Nedenfor er KS' første tilbud og forhandlingssammenslutningenes første krav.

Foto: Shutterstock

Kommunelegeavtalen tas inn i hovedtariffoppgjøret

KS og Legeforeningen har ikke kommet til enighet om ny tariffavtale som blant annet regulerer legevaktarbeid. Avtalen videreføres uendret inntil partene er enige om en ny avtale.

Foto: KS

KS-podkast: Tariffoppgjøret 2024

Denne uka starter årets tariffoppgjør, med frontfaget i industrien. Om en måned er det kommunesektorens tur.

Foto: Hege Pedersen/KS

PRESSEMELDINGER

– Gledelig reallønnsvekst i kommunesektoren

– Det er gledelig at ansatte i kommuner og fylkeskommuner samlet sett fikk reallønnsvekst i fjor. Det var vårt mål i lønnsoppgjøret, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø. Årslønnsveksten var 5,6 posent, mens prisveksten var 5,5 prosent.

Foto: ANNA design

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2022 til 2023

KS’ tariffområde sysselsetter i overkant av 460.000 arbeidstakere som utfører 383.600 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2022 til 2023 var 5,6 prosent, mens prisveksten var 5,5 prosent.

Foto: Mostphotos

Spørsmål og svar

Her finner du svar på viktige spørsmål om tariffoppgjøret 2024.

Foto: Johnny Syversen

PRESSEMELDINGER

KS støtter frontfagsmodellutvalgets konklusjoner

– KS er glad for at hele arbeidslivet står sammen i frontfagsmodellutvalget om at frontfagsmodellen er viktig og må videreføres, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS.

Foto: Mostphoto

Tariffkalender

I denne artikkelen finner du hendelser og arrangementer som er relevante for hovedoppgjøret i kommunesektoren 2024. Kalenderen blir fortløpende oppdatert.

Foto: Shutterstock

KS som arbeidsgiverorganisasjon

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. KS forhandler og inngår avtaler med arbeidstakerorganisasjonene på vegne av alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo.

KONTAKT