Til hovedinnhold

Ungt utenforskap

KS har en visjon for arbeidet med ungt utenforskap: Alle barn og unge er verdifulle. Hver enkelt blir tatt på alvor, kjenner tilhørighet og møter et samfunn som ivaretar behovene deres.

Artikler

Aktuelt

Foto: Shutterstock

Storbynettverket: Innsatsen mot kriminalitet blant barn og unge må styrkes

Norge opplever økende utfordringer med kriminalitet blant barn og unge. Politidirektoratets tall viser en betraktelig økning i straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Storbykommunene etterlyser blant annet mer ressurser til oppfølging.

Foto: KS Trøndelag

Veien videre for ungt utenforskap i Trøndelag

Ble du inspirert eller nysgjerrig av webinarene om ungt utenforskap? Fellesløft Trøndelag inviterer til Teams-møte 6. juni kl. 9-11 for å få innspill til veien videre og for å utforske løsninger sammen. Hvilke innsatser kan være mulige i din kommune?

Foto: Hanne Sørheim-Rensvik

Alliansetreff i "Fra ungdom til ung voksen"

- Det er fasinerende at vi ser de samme utfordringene selv om vi jobber fra ulike perspektiver. Det gir håp, sa Lars Toft, prosjektutvikler i NAV under alliansetreff i prosjektet Fra ungdom til ung voksen.

Foto: KS

KS: Vi vil være med videre i det målrettede samfunnsoppdraget

- Vi er utrolig glade for rapporten om hvordan et målrettet samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv kan utformes, og ser frem til at dette nå omsettes til handling, sier Kristin Weidemann Wieland i KS.

Foto: Balsfjord avis

Posten og kommunen kommer på dørterskelen din – om du vil

Et utvalg innbyggere over 70 år vil fra uke sju motta tilbud om å få levert posten på døren fra postbudet i kommunene Balsfjord og Evje og Hornnes. Hitra og Ørsta starter opp i mars.

Foto: Shutterstock

Kan samarbeid med ideell sektor gi bedre skole?

Hvordan vi kan få en mer inkluderende skole sammen med statlige, kommunale og frivillige aktører? 7. mars inviterer Sparebankstiftelsen DNB til konferanse i samarbeid med KS, Ferd sosiale entreprenører og Sparebankstiftelsen Sør.

Les flere artikler

KONTAKT