Til hovedinnhold

Ungt utenforskap

PRI har en visjon for arbeidet med ungt utenforskap: Alle barn og unge er verdifulle. Hver enkelt blir tatt på alvor, kjenner tilhørighet og møter et samfunn som ivaretar behovene deres.

Artikler

Ungt utenforskap

Først og fremst handler det om vårt felles ansvar for å gi flest mulig et godt liv. Så er det også vesentlige økonomiske gevinster i det å inkludere flere. Forutsetningene for tilhørighet, mestring og god helse skapes gjennom hele oppveksten.

Foto: Epalo

Om ungt utenforskap

Vi har alt å vinne på unges deltagelse i samfunnet. KS PRI angriper kjente utfordringer på nye måter ved hjelp av kartlegging av rotårsaker, tverrsektorielt samarbeid, eksperimentering og systeminnovasjon.

Foto: Epalo

De 1000 første dagene i et individs liv

Forebygging av ungt utenforskap starter allerede i mors liv. Tidlig innsats, tidlig i livet er veien til inkludering i samfunnet, men systemene vi har i dag fungerer ikke godt nok.

Foto: Epalo

Fra ungdom til ung voksen

Hvordan kan vi forebygge utenforskap i overgangen til voksenlivet? KS PRI har startet arbeidet ved å kartlegge rotårsaker og bygge allianser for et målrettet samfunnsoppdrag.

Foto: PRi

Kunnskapsgrunnlag

Flere prosjekter har vært viktige for å utvikle porteføljen for arbeidet med ungt utenforskap. Her finner du beskrivelsen av de to tidligere hovedprosjektene "En offentlig sektor for vår tid" og "Frakoblingsprosessen".

Foto: KS

Se opptak - Målrettede samfunnsoppdrag - må stå sammen om veivalgene

- Samfunnsoppdrag er et steg i riktig retning. Nå må vi snakke om hva som skal til for at denne måten å jobbe på faktisk bidrar til transformasjon, sa Gunn Marit Helgesen, KS' styreleder under konferansen "en scene for radikal innovasjon.

Aktuelt

Foto: KS

Systemiske problemer er alles problem – og krever nye tilnærminger

Utfordringene i velferdssamfunnet krever et taktskifte i innovasjonsarbeidet. Evnen til å utvikle mer komplekse og radikale løsninger med samfunnseffekt er avgjørende.

Foto: KS

Se opptak - Målrettede samfunnsoppdrag - må stå sammen om veivalgene

- Samfunnsoppdrag er et steg i riktig retning. Nå må vi snakke om hva som skal til for at denne måten å jobbe på faktisk bidrar til transformasjon, sa Gunn Marit Helgesen, KS' styreleder under konferansen "en scene for radikal innovasjon.

Foto: Katrine Lunke/APELAND

Kronprinsparets fond: Ti råd om psykisk helse fra ungdom til kommunesektoren

Mer «guttastemning» som gir gutta fellesskap, et psykisk førstehjelpsskrin og en russetid som inkluderer alle. Budskapene til kommunene fra ungdom som deltok i Kronprinsparets fonds Fremtidsmøte ble tatt imot av KS.

Foto: Anette Hansen

Framtidsmøtet - råd om psykisk helse

- Vi snakker ofte om at vi skal lytte til ungdommen, men vi må også skaffe arenaer hvor det faktisk skjer, sa kronprins Haakon da ungdom fra hele landet møttes i regi av Kronprinsparets Fond og KS.

Foto: KS

Rapport om de 1000 første dagene i et individs liv

Universitetet i Stavanger har på oppdrag fra KS gjennomført en sammenstilling og analyse  om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen. Rapporten beskriver barns behov og utvikling sett fra ulike fagmiljøers ståsted.

Foto: Shutterstock

Unge utenfor står langt fra arbeidslivet

På oppdrag fra KS har NORCE sammenstilt eksisterende kunnskap og forskning om unge som står utenfor utdanning og arbeidsliv. Hensikten har vært å få ny kunnskap om denne gruppen og forstå mer av hvorfor så mange unge ikke blir inkludert i arbeidslivet.

Les flere artikler

KONTAKT