I tillegg til brev og pakker  har postbudet med relevant informasjon om aktiviteter i kommunen og annen informasjon. Posten og kommunene skal i en lengre periode  teste ut en ny måte å kommunisere med innbyggere i den eldre delen av befolkningen på.

Posten, kommunen og KS

Kommunene ved KS, kommunenes organisasjon, samarbeider med Posten for å undersøke behovet for å tilby tjenester til en aldrende befolkning som klarer seg godt hjemme, men som kommunen gjerne vil holde kontakten med. Målet er ikke å overta kommunens helse- og omsorgsoppgaver, men være et supplement og kanskje bidra til en god tilværelse hjemme lenger. Tanken er i første omgang å bruke Postens allerede godt etablerte distribusjonsnett og tillit i Norge til informasjonsoverlevering på dørterskelen til eldre innbyggere en gang i uken.

Brev, pakker og informasjon

I tillegg til personlig overlevering av brev og småpakker, får innbyggerne et informasjonsskriv fra kommunen om aktuelle tema og oversikt over aktiviteter som er særlig egnet for eldre. Erfaringene fra tidlige utprøvinger viser at et fysisk informasjonsskriv blir lest og at mange benytter seg av de lokale aktivitetene det blir informert om. Postbudet kan også ta med pakker og brev som skal sendes. En større gruppe over 67 år får det kommunale informasjonsskrivet levert i postkassen en gang i uken

Ha det bra hjemme

Målet med servicetilbudet er å bidra til at flere eldre innbyggerne kan bo lenger hjemme, rekruttere til frivillig arbeid, redusere ensomhet og digitalt utenforskap, samt øke lokalt engasjement og tilhørighet. Tilbakemelding fra mottakerne er viktig, fordi tilbudet skal utvikles med nytt innhold etter hvert. Målet er å skape en litt enklere hverdag nå og i fremtiden.

Testen er en del av et utviklingsprosjekt mellom Posten og KS, kommunesektorens organisasjon. Vi prøver ut dette i utvalgte kommuner i hele landet hvor vi ser på hvordan Posten og kommunen i fellesskap kan bidra til å styrke dialog med innbyggerne, forebygge fremtidige omsorgsbehov og mobilisere eldre som en ressurs for samfunnet.