En offentlig sektor for vår tid så på fem problemstillinger i prosjektet En offentlig sektor for vår tid: 

  1. Hvordan kan vi utvikle et velferdssystem som setter barn og unges behov i sentrum?  
  2. Hvordan kan vi endre insentiver og strukturer for å hindre utenforskap blant barn og unge? 
  3. Hvordan vil et helhetlig system som fremmer langsiktige investeringer påvirke kommunene, fylkeskommunen og statens roller og ansvar? 
  4. Hva må endres i systemet for at alle unge skal gjennomføre utdanning, og delta i arbeidslivet?  
  5. Hvordan må systemet endres for at barn og unge fra familier med lav sosioøkonomisk status skal gjennomføre utdanning og delta i arbeidslivet?  

Les mer om dette her (Lenke til artikkel på ks.no)

Frakoblingsprosessen så på fem problemstillinger i Frakoblingsprosessen:

  1. Hvem er de unge i NEET-kategorien? 
  2. Hvordan opplever de unge frakoblingsprosessen? 
  3. Hva kjennetegner frakoblingsprosessen?
  4. Hva er rotårsakene til at så mange barn og unge faller ut av dagens skolesystem?
  5. Har vi et for snevert normalitetsbegrep i dagens samfunn? Påvirker dette møtet mellom det offentlige og barn og unge? 

Les mer om dette her. Lenke til artikkel på ks.no