Til hovedinnhold

Helsetjenester

Kommunale helsetjenester er førstelinjen inn til helsevesenet, og kommunene skal sørge for gode helsetjenester til alle som trenger det. KS jobber for å sikre kommunene best mulig vilkår, slik at innbyggerne får tjenester av høyest mulig kvalitet.

Artikler

KS mener

Veivalg for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Over hele landet opplever kommunene mangel på folk til tjenestene sine. Det fører til en ond sirkel og økt belastning på de som er igjen. Hva kan vi gjøre for å påvirke balansen slik at vi fortsatt kan yte gode tjenester?

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen

Kommunene har ansvaret for at legehjelp er tilgjengelig for alle i kommunen. Det inkluderer fastlegeordningen. For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen reetablerte Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen trepartssamarbeidet i 2017.

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Foto: Siv Dolmen

Gode pasientforløp

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om helsetjenester

Ny Tørn-pilot har oppstart i mai. Vil din kommune delta?

I regi av Tørn-prosjektet inviterer KS motiverte kommuner til å delta i en ny pilot med fokus på sammenhengen mellom en tjenestestyrt bemanning og ny organisering av arbeidet.

- En god kartlegging skaper gode løsninger

Bakgrunnen for at Sarpsborg kommune ønsket å bli med i Tørn var en lite bærekraftig organisering i omsorgstjenestene. De erfarte at mange av oppgavene ble gjort av alle, og det trigget behovet for å komme i gang med ny oppgavedeling.

KRONIKKER

Variasjon, innovasjon, og bedre helse- og omsorgstjenester

Det må legges bedre til rette for innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Variasjon i måten kommunene løser oppgavene sine på er et godt utgangspunkt for læring.

PRESSEMELDINGER

– Riktige prioriteringer i kompetansepolitikken

– Det er positivt at regjeringen i sin melding om kompetansebehovet framover prioriterer kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å gjennomføre det grønne skiftet, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Kampen om sårt tiltrengt arbeidskraft

Å løse behovet for helsepersonell og kompetanse er en av de viktige utfordringene i vår tid. Likevel overbyr politikere hverandre med løfter om økte standarder og nye satsinger innenfor helse og omsorg. Er det vilje og evne til å skape ny politikk?

Likestilling, heltid og Tørn

Avdelingsdirektør i KS, Marit Roxrud Leinhardt, deltok på den nasjonale likestillingskonferansen til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Les flere artikler

KONTAKT