Helsetjenester

Kommunale helsetjenester er førstelinjen inn til helsevesenet, og kommunene skal sørge for gode helsetjenester til alle som trenger det. KS jobber for å sikre kommunene best mulig vilkår, slik at innbyggerne får tjenester av høyest mulig kvalitet.

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

KSF ble opprettet våren 2017 og jobbet sammen til utgangen av 2018. Medlemmene har laget en rapport med anbefalinger om hvordan styrke forskning, innovasjon og utdanning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen

Kommunene har ansvaret for at legehjelp er tilgjengelig for alle i kommunen. Det inkluderer fastlegeordningen. For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen reetablerte Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen trepartssamarbeidet i 2017.

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Foto: Siv Dolmen

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

I perioden 2016 til 2019 skal det gjennomføres åtte læringsnettverk over hele landet. Totalt vil rundt 200 kommuner delta sammen med sykehusene i regionen. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

I samarbeidet om etisk kompetanseheving jobber vi med å bevisstgjøre de ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene på etisk refleksjon: hva er det og hvordan kan det brukes? Målet for satsingen er at etikkarbeidet i kommunene skal bli enda bedre.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt.

Mer om helsetjenester

Akson må gjennomføres stegvis

Akson må gjennomføres stegvis

-Det blir bedre, sikrere og billigere om vi gjør dette sammen, sier direktør Wenche P. Dehli i Kristiansand kommune. Hun er overbevist om at vi trenger Akson, og at det vil gi bedre tjenester og et tryggere pasientforløp.

Debattheftet 2020 – KS spør

Debattheftet 2020 – KS spør

Heftet inneholder omtale av og spørsmål om bærekraftige velferdstjenester, attraktive arbeidsgivere og hovedtariffoppgjøret i 2020.

Avtale mellom regjeringen og KS: Etablerer 19 helsefelleskap

PRESSEMELDINGER

Avtale mellom regjeringen og KS: Etablerer 19 helsefelleskap

Regjeringen og KS inngår en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. De mest sårbare pasientene skal prioriteres.

Forskning, innovasjon og omstilling må stimuleres

Forskning, innovasjon og omstilling må stimuleres

Offentlig sektor må finne nye og bedre måter å jobbe på for å opprettholde og videreutvikle dagens velferdssamfunn. Statsbudsjett for 2020 sikrer videreføring av flere ordninger som stimulerer til det, men arbeidet bør styrkes ytterligere mener KS.

Kommunenes strategiske forskningsorgan – spleiselag for én?

Kommunenes strategiske forskningsorgan – spleiselag for én?

De kommunale helse- og omsorgstjenestene må jobbe kunnskapsbasert for å møte utfordringene innen helse- og omsorgstjenestene. KS og kommunene er i gang med kunnskapsløftet, men staten glimrer så langt med sitt fravær.

Bergen blir pilot for forskning innen helse- og omsorgstjenester

Bergen blir pilot for forskning innen helse- og omsorgstjenester

Bergen kommune får 1,25 mill. kroner av KS til et pilotprosjekt som skal prøve ut en mulig modell for regionalt samarbeidsorgan for forskning i kommunene. KS jobber nå med etablering av piloter i de andre helseregionene

Les flere artikler

KONTAKT