Begge har en historie å fortelle om deres reise fra tidligere yrker til en meningsfull hverdag i helsevesenet. Roger, tidligere selger og regionssjef i Aass bryggeri, er bare skuffet over én ting:

- Jeg skulle ønske at jeg hadde visst om dette mye tidligere, sier han begeistret.    

Bjørn på sin side hadde mange års erfaring som frivillig med barn og unge, men ingen erfaring med pasienter med demens-diagnose.  

- Den første dagen var utfordrende, men utrolig gøy. Det var mye latter og glede, sier han.  

Viktig med videreutdanning 

Begge mennene trekker frem viktigheten av videreutdanning og muligheten for å utvikle seg innen helsefaget.  

Foto: KS

Bjørn (t.v) sammen med Helene Lie Seljåsen (fylkeskoordinator i Agder for Menn i Helse) og Bjørn på SOVA-konferansen. Konferansen er en tverrfaglig møteplass for deg med interesse for innovasjon og samarbeid om velferdsteknologi og det nye begrepet helseteknologi, og KS Agder er medarrangør.

- Det er aldri for sent å ta nye veier i livet. Det å jobbe i helseyrket har gitt meg en meningsfylt hverdag, sier Roger, som nå studerer velferdsteknologi ved Fagskolen i Agder. 

Bjørn, som studerer velferdsteknologi på samme sted, legger til:  

- Fagnivået mitt har vokst, spesielt lærdommene rundt bruk av lovverket som setter premisser både for brukere og helsepersonell. 

Setter pris på muligheten 

Menn i Helse-programmet har åpnet mange dører for disse to mennene, og de er takknemlige for muligheten de har fått.  

Roger sier rett ut at han ikke ville tatt ordinær utdanning for voksne, om det ikke var for Menn i Helse. 

- Som voksen med økonomiske forpliktelser var det helt avgjørende å få denne muligheten, sier han. 

Det er et syn som deles av Bjørn, som er kjapp med å fremheve hvor godt ivaretatt han ble.  

- Menn i helse viser deg veien til helsefag på en trygg og god måte, og du får en god mulighet til å vise arbeidsgiveren hva du duger til, slår Bjørn fast.