Til hovedinnhold

De enkelte samarbeidene

Her finner du beskrivelsen av de 15 universitetskommunesamarbeidene som ligger til grunn for denne erfaringssamlingen.

Artikler

Universitetskommunen Trondheim TRD3.0

Universitetskommunen TRD3.0 ( TRD3.0) er et avtalefestet samarbeid mellom Trondheim kommune og NTNU.

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest

Kommunene som er med er Bergen, Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Masfjorden, Osterøy, Vaksdal og Voss herad.

Universitetet i Søraust-Noreg og samarbeid

Det er inngått avtalar med kommunane Drammen, Færder og Skien.

Universitetskommune Drammen

Drammen kommune og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har inngått en universitetskommuneavtale.

Universitetskommune Færder

Færder kommune og USN deler en felles intensjon om å etablere et nært, likeverdig og forpliktende samarbeid med fokus på profesjonenes kjerneoppgaver. 

Universitetskommune Skien

Deltakere er Skien kommune Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, USN og  Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, USN og Institutt for økonomi og IT, USN .

Universitetskommune Oslo

I samarbeidet inngår OsloMet-storbyuniversitetet og Oslo kommune, hvorav tre bydeler er invitert inn som deltakere i pilotprosjektet. 

Universitetskommune Helse og Omsorg Nord

Gjennom arbeidet for å etablere Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord har Vestvågøy fått et tettere FUoI samarbeid med kommunene i regionen og med forskningsinstitusjonene.

Kunnskapskommunen Bærum - forskning, innovasjon og utdanning

Drivkraften bak ambisjonen om kunnskapskommune er behov for forsknings- og kunnskapsdrevet utvikling av samfunn og tjenester.

Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal

Samarbeidet omfatter kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja i region Nord-Gudbrandsdal.

Universitetsregionen Innherred

Nord universitet har partneravtaler med både Steinkjer og Levanger kommune på Innherred.

Universitetskommune Ålesund

Ålesund kommune har samarbeid med kunnskapsmiljøer på to ulike måter.

Universitetskommune Oppdal

Universitetskommunesamarbeidet i Oppdal er en avtale om faglig samarbeid og prosjekter mellom Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Oppdal kommune og Nasjonalparken Næringshage 

Universitetskommune Kristiansand

Kristiansand deltar i en rekke nettverk og prosjekter sammen med Universitetet i Agder, andre universiteter og forskningsinstitutter.

Universitetskommune Gjøvik

Samarbeid om faglig utvikling med hovedfokus på studentaktivitet, forskning og utvikling, og kompetansedeling.

KONTAKT