Mitt fagkart er en åpen læringsmodell (Open Learner Model - OLM) som utvikles av Universitetet i Bergen ved "The Centre for the Science of Learning & Technology" etter innspill fra prosjektgruppen, lærere, skoleeiere og leverandører.

Lenkeblokk Icon Les mer om SLATE her

MittFagkart henter data om elevenes digitale aktiviteter i fra leverandører av digitale læremidler. Dataene kan for eksempel være lagret i en database som er spesialisert for lagring av aktivitetsdata, en Learning Record Store (LRS). Når aktivitetsdataene overføres til MittFagkart, er de kodet i den internasjonale standarden Experience API (xAPI) fra Advanced Distributed Learning. xAPI er en standard som springer ut av et behov for å analysere aktivitetsdata, gjerne generert i ulike læringskontekster, på tvers av ulike datakilder, plattformer og teknologier. Gjennom et felles rammeverk for innhenting, lagring og utveksling av aktivitetsdata søker man å sikre interoperabilitet og dataintegrasjon. AVT-prosjektet har laget en egen xAPI profil, beskrivelse av to alternativer for dataoverføring, minimumskrav til innhold og noen eksempler på formatering av data i xAPI format, samt bruk av profilen. Dette materiellet er tilgjengelig på prosjektets GitHub-side.

Søk etter læringsressurser

Det pågår også et samarbeid med Utdanningsdirektoratet for å åpne for søk etter relevante læremidler som er tilpasset den enkelte elevs ståsted. Dette søket baseres på leverandørenes metadatamerking av sitt innhold i henhold til den norske standarden for metadatamerking, NS:4180 og den internasjonale standarden for søk fra IMS Global: LTI-Resource Search

Primære målgrupper som skal bruke Mitt fagkart er elever og lærere, men det jobbes også med en foresatt-rolle. Foresatte vil da logge seg inn ved hjelp av en ny funksjonalitet i Feide som piloteres blant annet av Osloskolen og åpner