Mitt fagkart er en åpen læringsmodell (Open Learner Model - OLM). I første del av prosjektet ble den første prototypen av Mitt fagkart utviklet. Denne vil bli erstattet av ny versjon som utvikles i prosjektets del to. Universitetet i Bergen ved "The Centre for the Science of Learning & Technology", SLATE, skal utvikle denne etter innspill fra prosjektgruppen, lærere, skoleeiere og leverandører.

Lenkeblokk Icon Les mer om SLATE her


Mitt fagkart vil bli implementert som en egen komponent med integrasjoner mot fagkartet og AVT-HUB for aktivitetsdata og søkefunksjonalitet.

Primære målgrupper som skal bruke Mitt fagkart er elever og lærere.