I dette FoU-prosjektet betales kun for bruk, ikke abonnement etter en skalerbar modell.

Tradisjonelt skaffer skolene seg tilgang til digitale læremidler ved å kjøpe tilgang for alle skolens brukere for et helt skoleår (skolelisens pr. år). Dette representerer en forholdsvis stor terskel for å ta ulike produkter i bruk, uansett om det er en enkeltlærer som ønsker å bli kjent med et produkt, om noen få elever trenger et produkt for en kortere periode eller om skolen systematisk bruker produktet i stort omfang. Modellen som dette FOU-prosjektet tester ut, baserer seg på at skolene ikke betaler for selve tilgangen, men for bruken av produktet.

Se en forklaring om betalingsmodellen her. 

KGV-applikasjonen er stedet der leverandørene registrerer priser for bruken av sitt produkt og skolelederne ser forbruket av ulike produkter ved sin skole, altså en parallell til å se på skolens strømmåler.

I  prosjektet tester vi ut to ulike måter å måle bruken på:
1. Antall Feide-pålogginger: Her telles antall Feide-pålogginger ved den enkelte skole til de ulike produktene.
2. Antall oppgaver løst: Her telles antall oppgaver løst i de ulike produktene.
Akronymet KGV betyr KonkurranseGjennomføringsVerktøy og skal sikre en fri konkurranse mellom leverandørene.
KGV har følgende roller:
• Leverandør: Registrere priser for sitt/sine produkt(-er) i forkant av hver periode
• Skoleleder: Se forbruk og kostnader for sin skole spesifisert på produkter og perioder
• Skoleeier: Se forbruk og kostnader for sine skoler spesifisert på produkter og perioder
Leverandører har kun tilgang til informasjon om pris og bruk for sitt eget (sine) produkt(-er). Skoleledere har tilgang til informasjon om pris og forbruk for samtlige produkter, men denne informasjonen er taushetsbelagt på grunn av konkurransehensyn. For å sikre at skoleleder har noen verktøy for å styre budsjettbalansen, testes det ut ulike mekanismer for å begrense tilgangen til verktøy for elever. I prosjektet gjøres dette ved at skoler kan fjerne ikonet for det aktuelle produktet for egne elever i Skoleplattformen. Når Feide har implementert tilgangsstyring på skolenivå, vil det være mulig å sperre teknisk for dette i Feide.

Se brukerveiledning til KGV