I dette FoU-prosjektet betales kun for bruk, ikke abonnement etter en skalerbar modell.

Tradisjonelt skaffer skolene seg tilgang til digitale læremidler ved å kjøpe tilgang for alle skolens brukere for et helt skoleår (skolelisens pr. år). Dette representerer en forholdsvis stor terskel for å ta ulike produkter i bruk, uansett om det er en enkeltlærer som ønsker å bli kjent med et produkt, om noen få elever trenger et produkt for en kortere periode eller om skolen systematisk bruker produktet i stort omfang. Modellen som dette FOU-prosjektet tester ut, baserer seg på at skolene ikke betaler for selve tilgangen, men for bruken av produktet.

Se en forklaring om betalingsmodellen her. 

 Konkurransegjennomføringsverktøyet KGV-applikasjonen er stedet der leverandørene registrerer priser for bruken av sitt produkt og skolelederne ser forbruket av ulike produkter ved sin skole, altså en parallell til å se på skolens strømmåler.

I  prosjektet tester vi ut to ulike måter å måle bruken på:
1. Antall Feide-pålogginger: Her telles antall Feide-pålogginger ved den enkelte skole til de ulike produktene.
2. Antall aktiviteter: Her telles antall aktiviteter elevene har jobbet med i de ulike produktene.

Leverandørene ga tidlig tilbakemelding om at det var ønskelig at skoler som valgte et produkt som sin hovedløsning skulle kunne bruke dette ubegrenset uten å bekymre seg for uforholdsmessig høy kostnad. Fra januar 2022 innførte vi derfor to nye konsepter som leverandøren frivillig kan tilby:

  1. Maksimalpris: Et pristak basert på antall elever ved skolen, som garanterer en maksimalpris dersom bruken overskrider dette nivået.
  2. Fastpris: En mulighet for skolene til å velge fastpris basert på antall elever i forkant av den aktuelle perioden/måneden. Prisen for den aktuelle måneden blir dermed uavhengig av skolens bruk, uansett om skolen har høy eller lav bruk denne måneden.

KGV

KGV skal sikre en fri konkurranse mellom leverandørene.
KGV har følgende roller:
• Leverandør: Registrere priser for sitt/sine produkt(-er) i forkant av hver periode
• Skoleleder: Se forbruk og kostnader for sin skole spesifisert på produkter og perioder
• Skoleeier: Se forbruk og kostnader for sine skoler spesifisert på produkter og perioder
Leverandører har kun tilgang til informasjon om pris og bruk for sitt eget (sine) produkt(-er). Skoleledere har tilgang til informasjon om pris og forbruk for samtlige produkter, men denne informasjonen er taushetsbelagt på grunn av konkurransehensyn. For å sikre at skoleleder har noen verktøy for å styre budsjettbalansen, testes det ut ulike mekanismer for å begrense tilgangen til verktøy for elever. I prosjektet gjøres dette ved at skoler kan fjerne ikonet for det aktuelle produktet for egne elever i Skoleplattformen. Dersom en skole har gjort dette, vil det vises for leverandøren i skolelisten. Når Feide har implementert tilgangsstyring på skolenivå, vil det i tillegg være mulig å sperre teknisk for dette i Feide.