FOU-prosjektet "Aktivitetsdata for tilpasset læring og vurdering" har deltatt i Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens. Rapporten fra prosjektet viser at det gjenstår mer arbeid og døfting før data om elevenes læringsaktiviteter brukes til læringsanalyse.

Lenkeblokk Icon Sandkasse for kunstig intelligens - aktivisertbasert læringsanalyse i skolen

-  Digitaliseringen i skolen er kanskje det mest gjennomgripende som har skjedd i skolen siden innføringen av folkeskolen. Jeg vil takke Datatilsynet for at akkurat KS’ prosjekt ble valgt ut til å delta i den regulatoriske sandkassen. Rapporten som lanseres i dag er ikke slutten, men startskuddet for videre drøftinger, sa Kristin Weidemann Wieland.

Læringsanalyse

De viktigste formålene med «Prosjekt for læringsanalyse i skolen» er å

  • Analysere elevers aktivitetsdata fra ulike digitale læremiddelleverandører
  • Støtte lærere i å tilpasse undervisning og vurderingsarbeidet
  • Foreslå relevant innhold som eleven kan jobbe videre med

Formål

Formålet med deltakelse i sandkassen er å se grundigere på hvorvidt sammenstillingen, analysealgoritmen og visualisering av data og metadata fra læringsaktiviteter er etisk forsvarlig og ivaretar sentrale personvernsprinsipper.