Applikasjonen Mitt fagkart har et brukergrensesnitt for elever, faglærerere og andre, en læringsmodell av brukere, og analyse-og anbefalingsalgoritmer. Grensesnittet gir en visualisering av resultatene fra analysen av elevenes aktivitetsdata. Modellen samler aktivitetsdata som er generert når eleven svarer på oppgaver i et verktøy. Dataene brukes av fagkartets analysealgoritme til å analysere elevens eller en klasses progresjon i et fag. Anbefalingsalgoritmer analyserer og aggregerer aktivitetsdata fra flere ulike læremidler som brukes i prosjektet og anbefaler et område i fagkartet som det bør jobbes mere med eller nye oppgaver for videre progresjon.

Les om personvern for Mitt Fagkart.

Fagkartet er en sturktur av emnene i et fag (f.eks matte, norsk, engelsk, naturfag, osv.) og deres relasjoner til Fagfornyelsen, den nye norske læreplanen. Dette kalles også en domenestrukur. Eksempler på slike emner i matematikk er algebra, algebrais.

Fagkartkoderverktøyet (fagkart.no) 

Fagkartkoderverktøyet (fagkart.no) er et verktøy for å knytte oppgaver eller aktiviteter til Fagfornyelsen via en generert Fagkart-id. Fagkart-id er et sett med parametere som knytter en oppgave til en eller flere referansemodeller som er merket ved bruk av Fagkartkoderverktøyet (se fagkart.no). Disse inkluderer læreplanen (fra Fagfornyelsen), kompetansemål, grunnleggende ferdigheter, kjerneelementer, tverrfaglige temaer, kunnskapsområde, område i fagkart, kompetanseklasse, verb, kompetansemålsett (trinn) og kompetansemål-sammenheng. Fagkart-id er lagt til i aktivitetsdataene som et læremiddel genererer når en elev svarer på oppgaver i deres verktøy.  Les mer  på Fagkart.no