Ekspertgruppen for digital læringsanalyse gir i sin sluttrapport fire hovedanbefalinger om hvordan digital informasjon om elever kan brukes til å bedre læringen deres på en trygg måte.

Den tverrfaglige ekspertgruppen ledet av professor Marte Blikstad-Balas ved Universitetet i Oslo, har levert sin sluttrapport. Gruppen har sett på hvordan digital informasjon om elever og studenters læringsprosesser kan brukes til å forbedre deres læring.

– Når elever og studenter jobber på digitale enheter, legger de igjen masse dataspor som forteller om læringsprosessen deres. Det vi har gjort, er å forsøke å gi svar på hvordan data om elever og studenter kan utnyttes på en trygg, etisk og pedagogisk forsvarlig måte for å forbedre læringen, sa Blikstad-Balas da hun presenterte utredningen.

Ekspertgruppens anbefalinger

Digital læringsanalyse gir mange muligheter, men også store utfordringer knyttet til personvern. Gruppen har vurdert dilemmaene og gir anbefalinger om hvordan digital læringsanalyse kan brukes på en trygg måte.

Lenkeblokk Icon Les hele ekspertgruppens rapport her

Ekspertgruppen legger fram fire hovedanbefalinger, med konkrete forslag til lovendringer. Gruppen anbefaler å:

  • Tydeliggjøre det rettslige grunnlaget for læringsanalyse, slik at det blir klart når behandling av personopplysninger i læringsanalyse er lovlig.
  • Utarbeide en norm for personvern i grunnopplæringen, for å styrke elevenes personvern og bidra til å øke bevisstheten og styrke kompetansen om personvern.
  • Etablere rammer for god læringsanalyse i grunnopplæringen. Dette skal styrke elever og læreres valgfrihet og gi bedre grunnlag for pedagogiske beslutninger om læringsanalyse for å fremme læring.
  • Utvikle overordnede retningslinjer for god og forsvarlig læringsanalyse i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. De skal styrke studentenes personvern og bidra til forsvarlig læringsanalyse som fremmer studentenes læring og øker utdanningskvaliteten.

Under disse hovedanbefalingene har ekspertgruppen en rekke konkrete forslag. Den foreslår blant annet å koble den foreslåtte normen for personvern i skolen med en nasjonal tjenestekatalog for digitale læringsressurser. Denne katalogen vil etter gruppens mening også kunne understøtte god læringsanalyse i skolen.

Henger sammen med ny digital strategi

Spesialrådgiver Lene Karin Wiberg kommenterte rapporten på vegne av KS.

– Regjeringen og KS lanserte for knappe seks uker siden sin nye felles strategi for digital kompetanse og infrastruktur i skole og barnehage. Mange av ekspertgruppens vurderinger og tiltak er sammenfallende med strategien, mens andre utdyper den, sa Wiberg i sitt innlegg.

Også kunnskapsminister Tonje Brenna understreket sammenhengen med den nye strategien.

– Utvalget bekrefter behovet for flere av tiltakene vi la frem i digitaliseringsstrategien tidligere i våres. Vi må få bedre oversikt over hvilke data som samles inn om barna våre og hvordan de brukes. Derfor ønsker regjeringen å utrede hvordan vi kan opprette en støttetjeneste for kommunene hvor de kan få bistand til blant annet personvernspørsmål ved innkjøp og bruk av læremidler, sa Brenna. 

KS har siden 2017 drevet med utviklingsarbeid knyttet til læringsanalyse i samarbeid med Oslo kommune og senteret SLATE ved Universitetet i Bergen. Erfaringene fra dette arbeidet har vært et viktig grunnlag for ekspertgruppen.

Lenkeblokk Icon Les mer om dette utviklingsarbeidet her

Ekspertgruppen fikk ros av både KS og statsråden for reell involvering av barn og unge i sitt arbeid, og for tydelige anbefalinger om hvordan elever skal involveres i vurderinger av bruk av data i læringsanalyse. Både Fagskolestudentene og Elevorganisasjonen var invitert til å kommentere rapporten.

– Elevorganisasjonen ser fram til å fortsette samarbeidet med departementet og sektoren for å realisere en digital og moderne skole som prioriterer både læring og elevers personvern, sa påtroppende leder i Elevorganisasjonen Petter Andreas Lona.