Se presentasjonen her

Lenkeblokk Icon Bruksbasert betalingsmodell for lærermidler - nasjonal pilot

KS vurderer å starte en pilotering med et fåtalls kommuner til skolestart høsten 2024, og utvide til flere pilotdeltakere i løpet av skoleåret. 

Gjennom FOU-prosjektet Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning (AVT) har KS, sammen med Oslo kommune og Inn-Trøndelag-kommunene, de siste tre årene pilotert en modell for bruksbasert betaling av digitale læringsressurser. Oslo kommune har besluttet å innføre denne modellen for anskaffelse av digitale læringsressurser i Osloskolen fra skoleåret 2024/25.  

Starte pilotering med flere kommuner

KS planlegger å oppskalere piloteringen med flere andre kommuner, og eventuelt fylkeskommuner, for å finne ut hva som må til for at dette kan bli en god modell og rammeverk for tilgang og bruk av læringsressurser for kommuner med ulike rammebetingelser.  
KS ser dette også i kontekst av den nasjonale utviklingen av et økosystem for læringsressurser og læringsanalyse, hvor også mer samarbeid om forvaltning av tjenester, nasjonal tjenestekatalog for læremidler og kompetanseutvikling for god bruk av ulike digitale læringsressurser er viktige elementer. 

Når: Torsdag 15. februar kl. 14-15.

Opptak er tilgjengelig i 14 dager etter webinaret. Webinaret er gratis. 

Vi følger opp med mer informasjon

Vi har påmelding for å sende epost med påminnelse og en lenke til webinaret, samt oppfølgingsepost med lenke til opptak, presentasjon og informasjon om veien videre i etterkant.  

I oppfølgingseposten vil det være mulighet til å svare på spørsmål hvorvidt du er interessert i å holdes oppdatert med informasjon om den videre piloteringen, og hvordan man kan melde interesse for å delta i pilot i første eller andre fase.  

Del gjerne med kollegaer!