Til hovedinnhold

Fiks min kommune

Fiks min kommune er en portal for de innbyggerrettede tjenestene på Fiks-plattformen. På Fiks min kommune finner innbyggere blant annet post, eiendommer og byggesaker fra kommuner eller fylkeskommuner de har et forhold til.

Artikler

Mer om digitalisering

– KS’ MinSide er digitalisering i praksis

– Med KS’ MinSide-løsning blir det enklere for innbyggerne våre å få tilgang til informasjon fra kommunen og andre offentlige virksomheter på en trygg og rask måte. MinSide er digitalisering i praksis, sier IT-rådgiver Miroslav Takev fra Lillesand kommune

Et felles digitalt økosystem for plan og bygg

Digitale løsninger innenfor plan- og byggesak skaper nye muligheter for norske kommuner og utbyggere. Nå samler KS trådene, og 1. november lanseres ny nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesaksbehandling.

KS og staten i samarbeid om én digital sektor

I arbeidet med å gi innbyggerne gode digitale tjenester er stat og kommune opptatt av å se tjenestene i sammenheng og sette brukernes behov i sentrum. Mye går i riktig retning, men er vi i mål når det gjelder å samhandle på tvers av fagsiloer i staten?

Kartverket og KS samarbeider om en modernisert matrikkel

Kartverket og KS har over lengre tid samarbeidet om en modernisering av bygningsdelen i matrikkelen. Behovet for en modernisering er dokumentert gjennom en rekke tidligere arbeider og rapporter.

Vil bistå kommunene

KS ser svært alvorlig på at en teknisk feil hos leverandøren av fagsystemet Visma familia kan ha ført til at bekymringsmeldinger for barn ikke har blitt fanget opp av barnevernet.

Webinar om de viktigste prioriteringene på e-helseområdet

Tirsdag 13. juni inviterer KS til webinar for å vise hvilke aktiviteter kommunal sektor er blitt enige om å prioritere på kort og lang sikt innenfor digitalisering av helse- og omsorgstjenesten.

Les flere artikler

KONTAKT