Fiks min kommune

Fiks min kommune er en portal for de innbyggerrettede tjenestene på Fiks-plattformen. På Fiks min kommune finner innbyggere blant annet post, eiendommer og byggesaker fra kommuner eller fylkeskommuner de har et forhold til.

Mer om digitalisering

– KS’ MinSide er digitalisering i praksis

– KS’ MinSide er digitalisering i praksis

– Med KS’ MinSide-løsning blir det enklere for innbyggerne våre å få tilgang til informasjon fra kommunen og andre offentlige virksomheter på en trygg og rask måte. MinSide er digitalisering i praksis, sier IT-rådgiver Miroslav Takev fra Lillesand kommune

Et felles digitalt økosystem for plan og bygg

Et felles digitalt økosystem for plan og bygg

Digitale løsninger innenfor plan- og byggesak skaper nye muligheter for norske kommuner og utbyggere. Nå samler KS trådene, og 1. november lanseres ny nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesaksbehandling.

KS og staten i samarbeid om én digital sektor

KS og staten i samarbeid om én digital sektor

I arbeidet med å gi innbyggerne gode digitale tjenester er stat og kommune opptatt av å se tjenestene i sammenheng og sette brukernes behov i sentrum. Mye går i riktig retning, men er vi i mål når det gjelder å samhandle på tvers av fagsiloer i staten?

Velferdsteknologisk knutepunkt åpnes igjen

Velferdsteknologisk knutepunkt åpnes igjen

Helse- og omsorgsdepartement lar kommuner koble seg til velferdsteknologisk knutepunkt slik at informasjon kan deles mellom velferdsteknologi og kommunens journaler. Første prioritet er kommuner som tar i bruk Helseplattformen.

Webinar om journalløft for kommuner

Webinaret om prosjektet Felles kommunal kan du se i opptak her. I midten av november skal prosjektet levere et styringsdokument som beskriver forslag til retning og tiltak for det som skal bli et journalløft for kommuner.

Kommunal sektor må hente folkeregisteropplysninger fra modernisert folkeregister

Kommunal sektor må hente folkeregisteropplysninger fra modernisert folkeregister

Den 1. oktober ble tidligere distribusjonsløsning av folkeregisteropplysninger avviklet, og alle virksomheter må bruke modernisert folkeregister. KS gir kommunesektoren tilgang til det moderniserte folkeregisteret gjennom tjenesten Fiks folkeregister.

Les flere artikler

KONTAKT