Til hovedinnhold

Fiks min kommune

Fiks min kommune er en portal for de innbyggerrettede tjenestene på Fiks-plattformen. På Fiks min kommune finner innbyggere blant annet post, eiendommer og byggesaker fra kommuner eller fylkeskommuner de har et forhold til.

Artikler

Mer om digitalisering

– KS’ MinSide er digitalisering i praksis

– Med KS’ MinSide-løsning blir det enklere for innbyggerne våre å få tilgang til informasjon fra kommunen og andre offentlige virksomheter på en trygg og rask måte. MinSide er digitalisering i praksis, sier IT-rådgiver Miroslav Takev fra Lillesand kommune

Et felles digitalt økosystem for plan og bygg

Digitale løsninger innenfor plan- og byggesak skaper nye muligheter for norske kommuner og utbyggere. Nå samler KS trådene, og 1. november lanseres ny nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesaksbehandling.

KS og staten i samarbeid om én digital sektor

I arbeidet med å gi innbyggerne gode digitale tjenester er stat og kommune opptatt av å se tjenestene i sammenheng og sette brukernes behov i sentrum. Mye går i riktig retning, men er vi i mål når det gjelder å samhandle på tvers av fagsiloer i staten?

Leverandørsamling om e-helseløsninger

KS har jevnlig dialog med leverandører av e-helseløsninger til kommunal sektor. Målet er å styrke samarbeidet mellom leverandørmarkedet og sektoren, samt føre en dialog på kommunal sektors premisser.

KS ga innspill til regjeringens helse- og samhandlingsplan

Bedre samhandling bør bli et sentralt tema i ny helse- og samhandlingsplan mener KS. Det  vil kunne bidra til å redusere problemene vi får som følge av mangelen på helsepersonell.

Skal kommunene slette smittesporingsdata eller skal de bevares?

Flere kommuner er usikre på hva de skal gjøre med smittesporingsdata etter pandemien. KS jobber med å få avklart om opplysningene bare skal slettes, eller om de også skal bevares.

Les flere artikler

KONTAKT