Sørlandskommunen Lillesand er en av kommunene som har tatt i bruk KS MinSide. I digitaliseringsstrategien til kommunen er det blant annet fastslått at de skal benytte fellesløsninger fra KS.  – Vi ønsker å tilby våre innbyggere og næringsliv sømløse digitale tjenester som gjør det enklere og raskere å få tilgang til tjenestene de har behov for, forteller Takev.

«Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir et godt lokalsamfunn.» Fra digitaliseringsstrategien til Lillesand kommune

Digitaliserer i fellesskap

Lillesand arbeider tett sammen med Birkenes kommune, og de har blant annet etablert en felles prosjektgruppe.

– Som alle andre kommuner og fylkeskommuner har vi begrenset med ressurser og vi må bruke skatteinntektene vi får, på en god måte. Et eget MinSide-prosjekt for bare Lillesand og Birkenes ville tatt både mye tid, ressurser og økonomiske midler, forteller Miroslav Takev.

MinSide-løsningen er utviklet gjennom midler fra Digifin-ordningen. På den måten blir utviklingskostnadene fordelt på alle som tar i løsningen i bruk, samtidig som disse pengene går tilbake til ordningen - for gjennomføring av nye digitale fellesprosjekter. Når kommunesektoren digitaliserer sammen får innbyggere og næringsliv bedre tjenester. Samtidig unngår man nettopp at alle kommuner må utvikle de samme løsningene hver for seg.

«Alt» tilgjengelig for innbyggere 24/7, 365 dager i året

MinSide er en tjeneste til innbyggerne. En av fordelene er at innbyggeren kan få tilgang til informasjon fra alle kommuner han eller hun har et forhold til. For eksempel kan innbyggere som bor i Lillesand kommune, men har en hytte i Røros kommune få tilgang til relevant informasjon og post fra begge kommunene. Eiendomsinformasjon, som gårds- og bruksnummer og karttjenester, kan for eksempel være veldig nyttig om man skal bygge en garasje eller sende et nabovarsel. Fordi man logger seg på gjennom ID-porten, kan man også gå videre til en rekke relevante statlige tjenester fra Skatteetaten og Husbanken for eksempel.

– Vi ønsker å tilby våre innbyggere en digital kommune med mange selvbetjente løsninger, som er tilgjengelig 24/7, 365 dager i året. Med KS’ MinSide blir dette mulig, avslutter Takev.

Lenkeblokk Icon Les mer om MinSide

Hvordan komme i gang med MinSide?

For å få tilgang til tjenesten MinSide må kommunen

Slik kommer dere i gang

Dette må dere gjøre for å ta i bruk MinSide:

  1. Ta kontakt med KS på fiks@ks.no for å få tilsendt en avtale om tilknytning. Når avtalen er signert og returnert, vil KS opprette kommunen som bruker av Minside.
  2. KS opprettter en lokal administrator fra kommunen i MinSide. Dersom MinSide skal benyttes for å vise forsendelser fra KS SvarUt, må lokal administrator i MinSide også være dette i SvarUt.
  3. Dere må aktivere ulike integrasjoner, blant annet til SvarUt, for å kunne gi innbyggeren tilgang til alle forsendelser fra kommunen. KS gir tilgang for lokal administrator og aktiverer integrasjonen med SvarUt. Deretter fullfører kommunen konfigurasjonen.