- Målet er et felles digitalt økosystem for plan- og byggesak i norske kommuner og en enklere hverdag for de som skal bygge i kommunen, forteller prosjektleder i KS, seniorrådgiver Heidi Liv Tomren.

Støtte til kommunene

Ny nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesaksbehandling vil gi kommunene støtte i anskaffelsen av fagsystem for plan- og byggesaksbehandling. Oslo kommune har allerede besluttet å anskaffe nytt fagsystem, og har gjort det klart at de vil støtte seg på den nye spesifikasjonen.

- Oslo kommune har allerede besluttet å anskaffe nytt fagsystem, og har gjort det klart at de vil støtte seg på den nye spesifikasjonen.

Spesifikasjonen utvikles på kommunenes premisser, med bred representasjon fra norske kommuner. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har lenge vært engasjert på feltet.

- Vi har bidratt har bidratt mye inn i arbeidet i KS, både i forbindelse med den nye versjonen, og tidligere versjoner av eByggeSak. Derfor har vi prioritert å delta med flere fagpersoner, både for byggesaksområdet, planområdet og for alle de andre relaterte fagområdene, sier etatsdirektør Kielland.

Hun ser store gevinster i et nytt fagsystem.

- Plan- og bygningsetaten har i dag et gammelt system bygd på utdatert teknologi. For meg er det svært viktig at saksbehandlerne skal få jobbe i et moderne system som er enkelt og brukervennlig. Her ser jeg fordeler ved at et nytt system kan gi bedre og mer forutsigbar saksbehandling, fordi saksbehandlerne får støtte av systemet underveis. Vi håper også at det blir enklere å samhandle og dele data internt for saker som krever mye samarbeid. Potensialet for å automatisere enkle oppgaver som gjør arbeidsdagen mer effektiv, er vi spesielt spente på, sier hun.

Samtidig tar Staten ved DiBK og KMD ansvaret for en felles tjenesteplattform for mottak og kontroll av planforslag og byggesøknader. Fellestjenester PLAN og BYGG på AltInn formidler både planforslag og byggesøknader som kommunene kan motta som strukturerte og kvalitetssikrede data direkte inn i fagsystemene via KS’ samhandlingsplattform, FIKS. Tilsvarende har SSB tilrettelagt et nasjonalt mottak av nøkkelinformasjon fra saksbehandlingen.

Digital dataflyt også på planområdet

– Det nye nå er at også planforslag vil kunne mottas på samme måte gjennom den nye planvalideringsplattformen Fellestjenester PLAN Denne er under utvikling i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, forklarer Tomren. Fellestjenester PLAN vil blant annet støtte validering av den nye anbefalte standarden for planforslag som er utarbeidet av KMD, i tillegg til at prinsippene fra Fellestjenester BYGG vil bli videreført.

– Plandata kan være vanskelig tilgjengelig i dagens systemer, og enklere tilgang vil være en av de store fordelene ved å innføre nytt fagsystem, sier Tomren. Hun er opptatt av at kommunene og ikke minst systemleverandørene nå kjenner sin besøkelsestid og prioriterer utvikling og implementering av nye systemer.

– Nå er det viktig at systemleverandørene inntar en fremoverlent holdning og prioriterer utviklingen av systemer som møter kravspesifikasjonen. Det vi ønsker oss nå, er kommuner til å pilotere den nye løsningen, og da er vi avhengig av at systemleverandørene kommer på banen raskt, legger hun til.

Digitalt økosystem

Et digitalt økosystem kan defineres som en gruppe uavhengige aktører som deler en standardisert digital plattform for å oppnå gjensidig nytte.