For å få tilgang til tjenesten MinSide må kommunen

Slik kommer dere i gang

Dette må dere gjøre for å ta i bruk MinSide:

  1. Last ned vilkårsdokumentet og nødvendige avtaler fra denne siden eller ta kontakt med KS på fiks@ks.no for å få tilsendt en avtaler. Når disse er signert og returnert til fiksavtaler@ks.no, vil KS opprette kommunen som bruker av MinSide.
  2. KS opprettter en lokal administrator fra kommunen i MinSide. Dersom MinSide skal benyttes for å vise forsendelser fra KS SvarUt, må lokal administrator i MinSide også være dette i SvarUt.
  3. Dere må aktivere ulike integrasjoner, blant annet til SvarUt, for å kunne gi innbyggeren tilgang til alle forsendelser fra kommunen. KS gir tilgang for lokal administrator og aktiverer integrasjonen med SvarUt. Deretter fullfører kommunen konfigurasjonen. Ta gjerne kontakt med brukerstøtte på fiks@ks.no hvis dere har noen spørsmål i forbindelse med konfigrasjonen.

Hva koster det?

MinSide er utviklet med støtte gjennom «Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor» - forkortet Digifin. Denne prosjektstøtten tilLast ned avtalen bakebetales til Digifin gjennom en engangskostnad for alle kommunene som tar løsningen i bruk. For å ta i bruk MinSide-tjenesten må kommunen betale en engangskostnad på 2,50 kr per innbygger.

I tillegg må kommunen betale for bruk av tjenesten. Prisen for bruk beregnes utfra antall dokumenter som er gjort tilgjengelig i løsningen, for eksempel antall forsendelser i Altinn. Denne prisen vil justeres årlig. Se mer informasjon om priser for tjenester på Fiks-plattformen eller ta kontakt på fiks@ks.no.