For å få tilgang til tjenesten Fiks min kommune må dere

Slik kommer dere i gang

Dette må dere gjøre for å ta i bruk Fiks min kommune:

  1. Last ned vilkårsdokumentet og nødvendige avtaler fra denne siden eller ta kontakt med KS på fiks@ks.no for å få tilsendt en avtaler. Når disse er signert og returnert til fiksavtaler@ks.no, vil KS opprette kommunen som bruker av Fiks min kommune.
  2. KS opprettter en lokal administrator fra kommunen/fylkeskommunen i Fiks min kommune. Dersom Fiks min kommune skal benyttes for å vise forsendelser fra KS SvarUt, må lokal administrator i Fiks min kommune også være dette i SvarUt.
  3. Dere må aktivere ulike integrasjoner, blant annet til SvarUt, for å kunne gi innbyggeren tilgang til alle forsendelser fra kommunen/fylkeskommunen. KS gir tilgang for lokal administrator og aktiverer integrasjonen med SvarUt. Deretter fullfører kommunen konfigurasjonen. Ta gjerne kontakt med brukerstøtte på fiks@ks.no hvis dere har noen spørsmål i forbindelse med konfigrasjonen.

Hva koster det?

Fiks min kommiune er utviklet med støtte gjennom «Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor» - forkortet Digifin. Denne prosjektstøtten tilLast ned avtalen bakebetales til Digifin gjennom en engangskostnad for alle kommunene som tar løsningen i bruk. For å ta i bruk tjenesten må kommunen betale en engangskostnad på 2,50 kr per innbygger.

I tillegg må kommunen betale for bruk av tjenesten. Prisen for bruk beregnes utfra antall dokumenter som er gjort tilgjengelig i løsningen, for eksempel antall forsendelser i Altinn. Denne prisen vil justeres årlig. Se mer informasjon om priser for tjenester på Fiks-plattformen eller ta kontakt på fiks@ks.no.