Til hovedinnhold

Digitale fellesløsninger - Sosialtjenester

Her er en oversikt over digitale fellesløsninger innenfor tjenesteområdet sosialtjenester.

Artikler

DigiBarnevernFoto: Siv Dolmen

DigiBarnevern

Digitalisering i det kommunale barnevernet gir nye muligheter for å utvikle tjenesten, og skal bidra til raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

Foto: Mostphotos

Sende digitale bekymringsmeldinger til barnevernet

Digitale bekymringsmeldinger gjør det lettere å varsle og gir raskere hjelp til barn som trenger det.

DigiHelsestasjonFoto: Illustrasjon: Helsenorge

DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon.

Digihelse – meldinger og kalender på helsenorge.noFoto: Siv Dolmen

Digihelse – meldinger og kalender på helsenorge.no

Innbyggerne kan trygt og enkelt administrere avtaler og kommunisere med den kommunale helsetjenesten med meldinger og kalendervisning på helsenorge.no. Foto: Siv Dolmen.

Digitale sosialtjenester (DigiSos)Foto: Illustrasjon NAV

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Prosjektet digiSos handler om å gjøre søknad om økonomisk sosialhjelp digitalt tilgjengelig for brukerne. For å få dette til har stat og kommune gått sammen og bygget en helt ny digital infrastruktur.

E-helseFoto: Anders Martinsen

E-helse

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Foto: Shutterstock

Digitalisering av hjelpemiddelområdet

KS samarbeider med NAV om å utvikle nye digitale løsninger på hjelpemiddelområdet. Digitaliseringsprosjektet har navnet DigiHot. Den første leveransen er en digital søknad om enkle hjelpemidler. Denne tjenesten er nå tilgjengelig for alle kommuner.

KS LæringFoto: Feber Design

KS Læring

KS Læring er en e-læringsportal for kommuner og fylkeskommuner. Her finner dere kurs og andre kompetansetiltak laget for og med kommunal sektor. KS Læring er kommunal sektors digitale arena for læring og deling.

Foto: Visit Oslo

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

KS og Husbanken samarbeider med 19 kommuner om å utvikle et digitalt system for kommunale utleieboliger. Systemet vil lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag.

Foto: Sarpsborg kommune

Tommel opp for digitalt boligsystem

- Dette ser lovende ut, sier Remi Berg og Robin Brynildsen fra Sarpsborg kommune som nå tar i bruk første del av det digitale systemet for kommunale boliger Husbanken og KS utvikler sammen med utvalgte kommuner.

Foto: KS

Snart kan kommunene tilby digitalt ledsagerbevis

Fra 1. januar kan innbyggere som trenger ledsagerbevis, vise det fram på telefonen. Den nye løsningen blir mer brukervennlig og effektiv, både for innbyggeren og de ansatte i kommunen.

KONTAKT